Webbsändning: Konferens om cirkulär ekonomi i avfallsplaner

Resultat från SKR:s undersökning om cirkulär ekonomi i avfallsplaneringen redovisas.

Anmäl dig

Vi befinner oss i ett skifte från den linjära ekonomin till den cirkulära ekonomin där kommunerna har en avgörande roll som möjliggörare.

I hela världen talas om cirkulära lösningar för en hållbar framtid och den cirkulära ekonomin utgör ett fundament för hur EU har stakat ut framtidens ekonomi. Sveriges regering har i juni 2020 meddelat att de tar fram nya etappmål för återvinning av kommunalt avfall för att stärka den cirkulära ekonomin. Och kommunerna svarar upp på flera sätt.

SKR har därför låtit undersöka hur kommunerna arbetar med att införliva den cirkulära ekonomin i de kommunala avfallsplanerna och i planeringen i stort genom att fråga alla kommuner och djupintervjua några.

SKR bjuder härmed in kommunala representanter för en kunskapsdag kring resultatet av undersökningen med workshop om hur främjandet av den cirkulära ekonomin kan införlivas i avfallsplaneringen och skapa mervärden.

Boka er plats på denna webbsända heldagskonferens redan nu! Detaljerat program och lista på föreläsare presenteras efter sommaren.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Fredrik Bäck
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!