Webbsändning: Kommuners och regioners samverkan med sociala företag

Webbsändning som ger en aktuell bild med kreativa exempel på samverkan som initierats på grund av coronaviruset. Men även blickar framåt: hur vi bevarar samverkan och skapar hållbara strukturer.

Mitt i rådande coronakris ser vi många exempel på kreativitet samt den inneboende kraften hos civilsamhället, inte minst hos de sociala företagen. Snabbt identifierar de sociala företagen behov och initierar lösningar på aktuella samhällsproblem. Detta är en kraft och en resurs det offentliga behöver bli bättre på att dra nytta av, både i kristider och i mer normala tider, vilket är vad denna kostnadsfria webbsändning handlar om.

Program

  • Åsa Bengtsson, projektledare SKR, hälsar välkommen och presenterar det projekt som SKR just nu bedriver med syfte att främja samverkan mellan kommun, region och sociala företag.
  • Lena Langlet, SKR berättar hur SKR tidigare har arbetat med sociala företag och varför den handbok som tas fram inom ramen för projektet är så angelägen
  • Eva Carlsson, Tillväxtverket redogör för den nationella strategin för sociala företag och de satsningar som Tillväxtverket har med anknytning till strategin.
  • Jan Brandberg, Näringslivschef Söderhamns kommun, berättar om sin konkreta samverkan med sociala företag och om deras ömsesidiga framtida målsättningar.
  • Anders Bro, Utvecklingsledare Region Örebro län, redogör för hur man kan etablera en hållbar samverkansstruktur mellan kommun, region och sociala företag för innovativa och framgångsrika välfärdslösningar.
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Åsa Bengtsson
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!