Webbsändning: Gymnasielagen - vad händer nu och framåt?

I denna webbsändning ger experter från SKR och berörda myndigheter en bild av hur situationen ser ut i dag och försöker ge svar på de frågor som fortfarande finns.

Anmäl dig
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Den så kallade gymnasielagen trädde i kraft den 1 juli 2018. Mycket har hänt sedan dess men en mängd frågor kvarstår. Vi vet att cirka 7 800 ensamkommande unga fick uppehållstillstånd för studier.

Nu återstår att se vilka utbildningar som bedöms ge förlängda uppehållstillstånd och vilka som inte gör det. Frågorna om anställning efter fullföljd utbildning blir nu aktuella, liksom frågor om återvändande efter avslag.

Program

13.00-13.02 Välkomna och introduktion

Ove Ledin, handläggare på SKR, och Mia Hemmestad, förbundsjurist på SKR, inleder.

13.02-13.10 Gymnasielagen

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om gymnasielagen och vad den innebär för kommunerna.

13.10-13.25 Aktuellt om gymnasielagen

Ove Ledin, handläggare på SKR, berättar om SKR:s arbete med frågor kopplat till gymnasielagen.

13.25-13.55 Migrationsverket – aktuellt om uppehållstillstånd för studier

Annica Ring, verksamhetsexpert från Migrationsverket informerar om aktuella frågor kopplat till bland annat prövningen av förlängda uppehållstillstånd, föreskrifterna om aktivt deltagande samt vad som händer efter att utbildningen är färdig och vad som krävs för att få permanent uppehållstillstånd.

13.55-14.00 Paus

14.00-14.25 Utbildning i gymnasieskola och vuxenutbildning på gymnasial nivå

Lisa Ekehult och Maria Skoglöf, undervisningsråd vid Skolverket, informerar om skolväsendets regleringar för gymnasieskola och vuxenutbildning på gymnasial nivå med fokus på nyanlända och flerspråkiga elever.

14.25-14.40 Skolans roll och regelverk utifrån SKR:s perspektiv

Mia Hemmestad och Kristina Söderberg, förbundsjurister på SKR, diskuterar hur SKR ser på aktuella frågor kring skolpersonalens roll och de regelverk som tillämpas inom skolväsendet.

14.40-14.55 Socialtjänstens ansvar för bistånd till unga med uppehållstillstånd för studier

Mia Hemmestad, förbundsjurist på SKR, informerar om vad som gäller kring ekonomiskt och annat bistånd under tiden för uppehållstillståndet samt i samband med förlängningsansökan och vid avslag. Hon går också igenom aktuella frågor kring statlig ersättning.

14.55-15.05 Paus

15.05-15.30 Avslag och återvändande

Kjell-Terje Torvik, projektledare på enheten för internationellt samarbete från Migrationsverket berättar om vad som gäller för de som får avslag på ansökan om uppehållstillstånd, såsom hur Migrationsverket arbetar med återvändandefrågor, vilka möjligheter individerna har att få stöd inför återvändande samt vad ett återvändande till bl.a. Afghanistan innebär.

15.30-15.45 Kommun/civilsamhälle/goda exempel

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!