Webbsändning: Gymnasielagen - vad händer nu och framåt?

I denna webbsändning ger experter från SKR och berörda myndigheter information om vad som händer på nationell nivå och försöker svara på de frågor som fortfarande finns.

Anmäl dig

Den så kallade gymnasielagen trädde i kraft 1 juli 2018. Mycket har hänt sedan dess, men snart två år senare kvarstår en mängd frågor. Cirka 8 000 ensamkommande unga har fått ett uppehållstillstånd för studier, ett par hundra ansökningar återstår fortfarande att pröva. Nu prövas vilka utbildningar som ger förlängt uppehållstillstånd och vilka som inte gör det samt hur många som får ett förlängt uppehållstillstånd. Frågan om anställning efter fullföljd utbildning kommer alltmer i fokus, tillsammans med frågor om återvändande efter avslag.

Under 3 timmar kommer Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med experter från Migrationsverket och Skolverket ge information om vad som händer på nationell nivå och försöka svara på alla de frågor som fortfarande finns.

Program

13.00-13.05

Välkomna och introduktion

Ove Ledin, handläggare på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inleder och hälsar välkommen.

13.05-13.15

SKR:s arbete med gymnasielagen

Anders Knape, ordförande på SKR samt Ove Ledin diskuterar SKR:s arbete med gymnasielagen.

13.15-13.50

Migrationsverket – aktuellt om uppehållstillstånd för studier

Annica Ring, verksamhetsexpert från Migrationsverket informerar om aktuella frågor kopplat till bland annat prövningen av förlängda uppehållstillstånd, föreskrifterna om aktivt deltagande samt vad som händer efter att utbildningen är färdig och vad som krävs för att få permanent uppehållstillstånd. Annica tar även frågor om hur pandemin covid-19 påverkar Migrationsverkets prövning.

13.50-14.00

Paus

14.00-14.25

Utbildning i gymnasieskola och vuxenutbildning på gymnasial nivå

Lisa Ekehult och Maria Skoglöf, undervisningsråd vid Skolverket, informerar om skolväsendets regleringar för gymnasieskola och vuxenutbildning på gymnasial nivå med fokus på nyanlända och flerspråkiga elever.

14.25-14.45

Skolans roll och regelverk utifrån SKR:s perspektiv

Mia Hemmestad och Kristina Söderberg, förbundsjurister på SKR, diskuterar hur SKR ser på aktuella frågor kring skolpersonalens roll och de regelverk som tillämpas inom skolväsendet.

14.45-15.00

Paus

15.00-15.25

Avslag och återvändande

Annica Ring, verksamhetsexpert från Migrationsverket, berättar om vad som gäller för de som får avslag på ansökan om uppehållstillstånd, såsom hur Migrationsverket arbetar med återvändandefrågor samt vilka möjligheter individerna har att få stöd inför återvändande. Annica tar även upp hur pandemin covid-19 påverkar arbetet med återvändande.

15.25-15.45

Socialtjänstens ansvar för ekonomiskt och annat bistånd - vid förlängningsansökan samt vid avslag

Mia Hemmestad, förbundsjurist på SKR, informerar om vad som gäller kring ekonomiskt och annat bistånd under tiden för uppehållstillståndet samt i samband med förlängningsansökan och vid avslag. Kan pandemin covid-19 och svårigheterna att resa till hemlandet påverka biståndsbedömningen efter avslag? Hon går också igenom aktuella frågor kring statlig ersättning.

15.45-16.00

Sammanfattande reflektion

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!