Webbsändning: Bygglovchefskonferens 2020

Välkommen till årets bygglovchefskonferens den 25 september.

Anmäl dig

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bjuder in dig som arbetar som bygglovschef, eller som har motsvarande roll med ansvar för bygglovsfrågor, till årets bygglovchefskonferens som i år kommer att webbsändas från SKR-huset i Stockholm.

Under dagen kommer vi bland annat att informera om vad som är på gång inom tillsynsområdet och hur man som chef kan organisera tillsynsarbetet. Vi får besök av den nytillsatta statliga bygglovsutredningen med uppdrag att se över och förenkla regelverket kring bygglov och vi dyker djupare i digitaliseringsfrågorna med goda exempel och stöd i arbetet. Dessutom bjuds det på färska rättsfall och andra aktuella frågeställningar. Under dagen kommer det finnas möjlighet att ställa frågor via chattfunktion och att delta via Menti.

Preliminärt program

9.00

Välkomna och aktuellt från SKR

Love Edenborg, expert planering och byggande SKR

PBL-tillsyn för bygglovschefer

Hur kan man organisera sin PBL-tillsyn på ett effektivt sätt? Hur tar man fram en tillsynsplan och behövs det? Under passet får vi höra exempel på hur andra kommuner gjort för att jobba smartare med tillsynen. Dessutom hjälper SKR:s förbundsjurister till att reda ut juridiken och vi går igenom kommande och pågående förändringar inom tillsynsområdet

Johan Larsson och Olof Moberg, förbundsjurister SKR
Kommun under inbjudan

Bygglovsutredningen – vad händer?

En särskild utredare har fått i uppdrag att göra en systematisk översyn av regelverket för bland annat bygglov i syfte att skapa ett enklare, effektivare och mer ändamålsenligt regelverk som samtidigt säkerställer angelägna allmänna och enskilda intressen och ett långsiktigt hållbart byggande av bland annat bostäder. Jesper Blomberg och Camilla Adolfsson från utredningen berättar mer om direktiv, tidsplan och vad vi kan förvänta oss från utredningen.

Jesper Blomberg, särskild utredare och Camilla Adolfsson, huvudsekreterare

12.00

Lunchpaus

13.00

Digitaliserad bygglovsprocess – hur gör man?

Hur ställer man om till en digital bygglovsprocess som skapar största möjliga nytta? Nacka kommun berättar om sitt digitaliseringsarbete och vilka mervärden det har skapat. Dessutom bjuds det på omvärldsbevakning och vi får veta hur man kan hantera de juridiska utmaningar som kan uppstå på vägen, exempelvis digital signering och arkivering.

Maria Melcher, enhetschef bygglov, Nacka kommun
Christina Thulin, expert SKR

14.30

Eftermiddagspaus


Lagändringar och aktuella rättsfall inom PBL-området

Johan Larsson, förbundsjurist SKR

16.00

Dagen avslutas

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Love Edenborg
    Expert planering och byggande

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!