Webbkurs i omvärldskunskap, Sverige i världen med Corona

Om konsten att värna demokratin och den sociala hållbarheten. Sverige i en värld i förändring där det lokala alltmer flätas samman med det globala. Hur vår tids stora samhällsomdaning förstärker behov av att värna om demokratin och den sociala hållbarheten. En webbkurs som sker vid tre olika tillfällen.

Anmäl dig

Vid tre tillfällen, med start den 25 augusti, möter du Hans Abrahamsson docent i Freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet. De andra två sändningarna sker tisdag 15 september och tisdag 20 oktober.

Sen anmälan

Du har möjlighet att anmäla dig även fastän att första tillfället är genomfört. Du kommer att få tillgång till en inspelad version av utbildningstillfället 25 augusti om du anmäler dig till de resterande två tillfällena, se ovan datum.

Fördjupning i omvärldskunskap innan webbkursen

Hans har i snart tio år bidragit med sin kunskap till SKR:s arbete med medborgardialog SKR ger stöd till kommuner och regioner i frågor som rör medborgardialog och villkoren för att öka människors delaktighet, och därmed skapa en mer inkluderande i samhällsutveckling. Samtidigt har Hans genomfört en kartläggning av hur samhällsforskningen ser på de samhällsutmaningar vi står inför och det sätt på vilket dessa kan hanteras. Denna webbkurs utgör en form av sammanfattning av forskningsstudien och samlade erfarenheter.

Fördjupa dig i ämnet i omvärldskunskap innan konferensen

Programinnehåll för webbkursen

Sändningen sker 09:30-11:30 vid varje tillfälle.

25 augusti VARFÖR behöver saker och ting behöver göras

Inledning i 15 minuter
Föredrag av Hans Abrahamsson i 60 minuter

 • Vår tids samhällsomdaning – nationalstatens utmaningar
 • Det politiska landskapets förändring
 • Komplexa samhällsfrågor

Enskilda reflektioner och fikapaus i 15 minuter
Frågor och svar via chatt i 20 minuter
Avslutning i 10 minuter

15 september VAD som behöver göras

Inledning i 15 minuter
Föredrag av Hans Abrahamsson i 60 minuter

 • Konsten att värna demokratin och den sociala hållbarheten
 • Tre nödvändiga synvändor

Enskilda reflektioner och fikapaus i 15 minuter
Frågor och svar via chatt i 20 minuter
Avslutning i 10 minuter

20 oktober HUR ska förändringen mötas

Inledning i 15 minuter
Föredrag av Hans Abrahamsson i 60 minuter

 • Hinder för perspektivdemokrati
 • Medborgardialogens former
 • Kommunens tolkning av sitt demokrati- respektive serviceuppdrag

Enskilda reflektioner och fikapaus i 15 minuter
Frågor och svar via chatt i 20 minuter
Avslutning i 10 minuter

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Anna-Lena Pogulis
  Projektledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!