Webbinarium: Regionerna och regionalt utvecklingsarbete

SKR anordnar ett webbsänt seminarium om rapporten Regionerna 2019 och utvecklingsarbetet. Rapporten utforskar bland annat olikheter och likheter i regionernas arbete med regional utveckling.

Rapporten Regionerna 2019 och utvecklingsarbetet - Nya regioner, nya roller och det regionala utvecklingsarbetet (SKR:s webbutik)

2019 bildade de sista landstingen region, vilket gör att Sverige nu har en enhetlig regional nivå. Trots enhetlighet varierar förutsättningarna beroende på storlek, geografiska förutsättningar och näringslivsstruktur. Skillnaderna gör också att regionerna förhåller sig till det regionala utvecklingsuppdraget på olika sätt.

Medverkande

  • Staffan Isling, VD, Sveriges Kommuner och Regioner
  • Anna Lindberg, regionutvecklingsdirektör, Region Norrbotten
  • Andreas Capilla, regionutvecklingsdirektör, Region Östergötland

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Helena Gidlöf
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!