Webbinarium: Öppna jämförelser Företagsklimat 2019

Öppna jämförelser Företagsklimat är en sammanställning av resultaten från servicemätningen Insikt på nationell nivå och en rankning av kommunerna. Den 1 september 2020 presenteras resultaten från 2019 års Insiktsmätning.

Anmäl dig

Om innehållet

Syftet med webbinariet är att göra en fördjupning kring resultaten för undersökningsåret samt ge tips kring tolkning och felkällor. 

Medverkande

  • Katrien Vanhaverbeke, sektionschef
  • Jan Torége, utredare
  • Fredrik Berglund, handläggare

Webbinariet kommer också kunna ses i efterhand.

Om Insiktsundersökningen

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. av kommunernas myndighetsutövning gentemot företagare. Sex områden mäts; Brandskydd, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll samt Serveringstillstånd.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Jan Torége
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!