Webbinarium om hot mot politiker - hot mot jämställdheten

Hur ser utvecklingen ut i Sverige? Du möter Anna Gavell Frenzel, Brå, Jelena Drejanin - ledamot i Europarådets kongress och talesperson för jämställdhet samt kommunalråd i Huddinge.

Anmäl dig

När förtroendevalda utsätts för hot och hat så visar resultaten att effekterna är större i redan underrepresenterade grupper. Förtroendevalda kvinnor, yngre förtroendevalda och förtroendevalda med utländsk bakgrund är exempel på det. Även i utsatta positioner som till exempel ordförandeposten i styrelsen är det fler kvinnor som utsätts.

För att målet i Agenda 2030 om fredliga och inkluderande samhällen med ett inkluderande beslutsfattande, så är det viktigt att alla grupper har möjlighet att delta i det demokratiska samtalet och att makten fördelas jämlikt och jämställt.

Hur ser utvecklingen ut i Sverige?
Lyssna på tre olika undersökningar och vilka skillnader som finns mellan förtroendevalda kvinnor och förtroendevalda män.

 • Politikernas trygghetsundersökning från valåret 2018.
 • Bekämpning av sexism mot kvinnor i politik på lokal och regional nivå – undersökning via Europarådet.
 • SKR genomför en undersökning kring avhopp som sker på grund av hot och hat bland ordförande i styrelser.

Medverkande

 • Anna Gavell Frenzel – Brottsförebyggande rådet (Brå),
 • Jelena Drejanin - ledamot i Europarådets kongress och talesperson för jämställdhet samt kommunalråd i Huddinge,
 • Anna-Lena Pogulis och Greta Berg, SKR.
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

 • Anna-Lena Pogulis
  Projektledare
 • Greta Berg
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!