Webbinarium: Nära vård – nya sätt att mäta ändamålsenlighet och systemeffekter

På webbinariet presenteras rapporten "Nära vård – Nya sätt att utvärdera ändamålsenlighet och systemeffekter". Syftet med rapporten är att belysa behovet av nya sätt att följa upp och utvärdera verksamheter och resultat i samband med satsningar på Nära vård.

Sändningen 24 september

Nära vård-satsningar är ofta gränsöverskridande i den mån att de sträcker sig över etablerade organisatoriska och budgetmässiga silos. Att kunna mäta ändamålsenlighet, det vill säga om rätt insatser görs för rätt målgrupp, är ett utvärderingsområde i behov av metodutveckling. I rapporten "Nära vård – Nya sätt att utvärdera ändamålsenlighet och systemeffekter" presenteras ett ramverk som vägledning till hur dessa beräkningar kan göras utifrån lokala satsningar på nära vård.

Program

13.00-13.05

Introduktion - Lisbeth Löpare Johansson

13.05-13.10

Presentation Leading Health Care -Hans Winberg

13.10- 13.45

Presentation av rapporten - Anna Krohwinkel, Jon Rognes

13.45-14.00

Exempel från verkligheten - Dag Norén

14.00-14.10

Frågor från chatten - Madeleine Beerman

14.10-14.15

Bensträckare

14.15 -14.40

Panel kommenterar rapporten - Emma Spak, Björn Eriksson, Mårten Jansson

14.40-14.55

Inspel från chatten - Madeleine Beerman

14.55-15.00

Avslutning

Medverkande

  • Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård, SKR
  • Emma Spak, sektionschef, SKR
  • Björn Eriksson, Hälso-och sjukvårdsdirektör, Region Stockholm
  • Hans Winberg, Leading Health Care
  • Anna Krohwinkel, Leading Health Care
  • Jon Rognes, Leading Health Care
  • Dag Norén, Leading Health Care
  • Mårten Jansson Utvecklingsledare, NSPH - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
  • Madeleine Beermann, handläggare, SKR

Läs vidare

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Lena Forsman

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!