Webbinarium: Hur motverkar vi våld och trakasserier bland personal och brukare?

Seminariet handlar om arbetet mot våldsutsatthet och sexuella trakasserier inom äldreomsorgen. Vilket stöd finns för arbetsgivare och hur ser det förebyggande arbetet ut i kommuner och verksamheter?

Anmäl dig

Detaljer om programmet kommer inom kort.

Kommunernas arbete med kompetensförsörjning, bredare rekrytering och marknadsföring av jobb och utbildningar samt heltidsarbete som norm hänger ihop med arbetet att motverka sjukfrånvaro och våldsutsatthet bland brukare och medarbetare.

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar med anledning av den kris vi just nu upplever. Personalen på äldreboenden och i hemtjänsten gör enastående insatser för att äldre ska få den omsorg de behöver. Den pågående coronapandemin aktualiserar äldreomsorgens viktiga arbete men också en rad svårigheter som har nära koppling till jämställdhet.

Seminarieserie om jämställd äldreomsorg

Seminarierna direktsänds med möjlighet att ställa frågor till medverkande via en chattfunktion. Sändningarna finns tillgängliga att se i efterhand under sex månader.

Vid tre tillfällen samlas kommuner, forskare och experter för att diskutera och inspireras i arbetet för en ökad jämställdhet och förbättrad kvalitet i äldreomsorgen – för arbetsgivare, medarbetare och brukare. Syftet är att få inspiration, utbyta erfarenheter och ta del av exempel på lösningar på de gemensamma utmaningar som finns.

Detta seminare är det första av tre i en serie. Övriga seminarier är:

Utgångspunkter

Utgångspunkter för seminarieserien är SKR:s arbetsgivarpolitiska jämställdhetsprogram och SKR:s satsning på att stödja jämställdhetsarbetet i kommuner och regioner.

En jämställd arbetsgivarpolitik

Stöd till jämställdhetsarbete

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Kalle Berg
    Utredare
  • Charlotta Undén
    Förhandlare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!