Webbinarium: Hälsa som strategi - hur satsa i en tuff ekonomisk tid?

För att klara välfärdsuppdraget behöver kommuner och regioner arbeta mer förebyggande tillsammans. Samtidigt är det ekonomiska utrymmet begränsat och den pågående pandemin sätter djupa avtryck på samhällsutvecklingen.

Webbsändning: Hälsa som strategi - hur satsa i en tuff ekonomisk tid?

Innehåll

Hur skapar vi kraft för hälsa i utmanande tider? Ta del av exempel på lokal och regional samverkan som involverar olika samhällsaktörer och utgår från befolkningens behov. Samordnare för uppdragen Strategi för hälsa, Nära vård och Kraftsamling för psykisk hälsa deltar.

Webbsändningen genomförs i samband med att SKR presenterar höstens ekonomirapport.

Program

08.30

Inledning (Jesper Ekberg, Lisbeth Löpare Johansson och Ing-Marie Wieselgren)

08.45

Hur satsa i en tuff ekonomisk tid? Representanter från kommuner och regioner berättar om sina erfarenheter utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv

09.25

Gemensam reflektion om framgångsfaktorer och behov framåt

Medverkande

  • Jane Ydman, regiondirektör, Region Jönköpings län.
  • Lars Liljedahl, kommunchef, Härnösands kommun
  • Annika Nilsson, verksamhetsutvecklare, Region Skåne
  • Ejja Häman Aktell, vård- och omsorgschef, samt Helen Moritz, ekonom. Skellefteå kommun.
  • Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård, SKR
  • Ing-Marie Wieselgren, projektchef Kraftsamling för psykisk hälsa, SKR
  • Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa, SKR
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Jesper Ekberg
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!