Webbinarium: Brukarundersökning placerade barn och unga – pilot 2020

Ett webbsänt seminarium om resultat från pilotundersökningen till placerade barn och unga 2020. På seminariet presenteras resultat från årets undersökning. Stort fokus kommer också att läggas på uppföljning av genomförandet och dialog om hur frågor och svar fungerade i piloten.

Anmäl dig

Seminariet kommer att genomföras via Zoom.

Program

10.00-12.00

Presentation av resultat 2020 och erfarenhetsutbyte med kommunexempel

Vi presenterar nationella resultat från 2020 för samtliga enkäter till placerade barn i jourhem, familjehem, hem för vård eller boende samt stödboende. Vi får ta del av exempel på hur kommuner har arbetat för att få ett högt brukardeltagande och hur resultaten har använts/ska användas i förbättringsarbete.

12.00-13.00

Lunch

13.00-14.45

Uppföljning av genomförandet 2020

Pilotundersökningen har genomförts med hjälp av en ny undersökningstjänst från Enkätfabriken som upphandlats av Sveriges Kommuner och Regioner. Enkätfabriken har samlat synpunkter och kommentarer från deltagare i årets undersökning och presenterar förslag på förbättringar som kan göras.

Genom gruppdiskussioner delar vi erfarenheter av stödet och undersökningstjänsten. Vi diskuterar också frågor och svarsalternativ i undersökningen för att se vad som kan justeras inför nästa år.

14.45-15.00

Sammanfattning och avslut

Dagen avslutas med information om undersökningen 2021.

Deltagare

  • Johanna Maxson, SKR
  • Mia Ledwith, SKR
  • Malin Michael, SKR
  • Ulrica Holmquist, SKR
  • Representant från Enkätfabriken
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Malin Michael
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!