Webbinarium: Att använda och hantera underskrifter i offentliga verksamheter

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, SKA arrangerar ett webbsänt seminarium om utmaningar kring behov och krav på att använda och hantera underskrifter som traditionellt utförts med andra medel än elektroniska. Syftet med seminariet är att diskutera och fånga upp inlägg utifrån deltagarnas erfarenheter.

Anmäl dig

Verksamheter ställs inför dels nya rättsliga regler och tekniska metoder, dels nya interaktioner mellan juridik och teknologi. Detta resulterar i nya utmaningar kring vad som hittills gällt för traditionell användning och hantering av underskrifter. Övergripande frågor
som återkommer är bland annat:

  • När behövs underskriften? Kräver handlingen en underskrift?
  • Kan underskriften ersättas med elektroniska materiel och metoder? Vilken typ av underskrift behöver handlingen?
  • Vad behöver vi bevara? Hur bevarar vi den underskrivna handlingen över tid?
  • Vad händer när tekniken inte fungerar? Vid framställning? Vid kontroll?
  • Vad händer om underskriften blir ogiltig?

SKA har påbörjat en förstudie för att utforska vilka specifika frågeställningar som är i fokus hos er. Förstudien ska ligga till grund för att ta fram lämplig råd och stöd till verksamheter inom kommuner och regioner.

Inför seminariet kommer ett utkast till förstudien att skickas ut som underlag för diskussioner och frågor.

Program

Seminariet är planerat att pågå från 8:45 till 16:30 med fokus på praktiska fall och erfarenheter från offentliga verksamheter, särskilt inom kommuner och regioner. Ett mer detaljerat program kommer att skickas ut under mitten av augusti.

SKA (Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor) är ett samverkansorgan mellan Riksarkivet och SKR. Vi främjar samverkan mellan stat, kommuner och regioner inom arkivområdet, för utvecklingen av arkivfrågorna.

Fokusfrågor

Oavsett om ni kan delta eller inte skulle det vara till stor hjälp att få svar på ett fåtal frågor för att vi ska få underlag om nuläget ute hos er.

Frågorna om nuläget om att hantera och använda underskifter i offentlig verksamhet

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Caspar Almalander
    Informationshanteringsstrateg

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!