Värnamo Hälsocenter – ett hälsonav för kommuner och vårdcentraler

Värnamo kommun och tillhörande vårdcentraler har i samverkan utvecklat en verksamhet där det gemensamma målet är att ge ett nära och individanpassat stöd till kommuninvånarnas hälsa. Ta del av verksamhetens erfarenheter och framgångsfaktorer.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Länk till sändningen läggs ut under april.

Program

Många vanliga sjukdomar är kopplade till hur vi lever våra liv varje dag. Till Värnamo Hälsocenter söker sig kommunens invånare från 18 år på eget initiativ eller som en insats efter hälsosamtalet på vårdcentralen. Verksamheten drivs och utvecklas gemensamt av Värnamo kommun och ingående vårdcentraler, där det gemensamma målet är att ge ett nära och individanpassat stöd att förbättra eller bibehålla kommuninvånarnas hälsa.

Uppföljningar visar på goda resultat. Exempelvis anger 83 % av deltagarna att de upplever en beteendeförändring och 67 % av deltagarna upplever förbättrad hälsa, 6 månader efter avslutad insats.

Medverkande

 • Caroline Grahn, verksamhetschef, Region Jönköping
 • Johan Arvidsson, fritidschef, Värnamo kommun
 • Maria Haveland, folkhälsoutvecklare, Region Jönköping
 • Jesper Ekberg, projektledare Strategi för hälsa, SKR
 • Anna Thomsson, handläggare, SKR

Strategi för hälsa – webbsända studiebesök

SKR gör under 2020 ett antal webbsända studiebesök på olika orter i landet. Genom dessa vill vi förmedla inspiration och lärande exempel från kommuner och regioner som gör skillnad genom att arbeta tillsammans med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Under ca 60 minuter får du möjlighet att göra ett studiebesök via länk där du träffar involverade personer. Under mötet finns möjlighet att ställa frågor och interagera genom vår chatt.

Under de webbsända studiebesöken med Strategi för hälsa utforskas tre påståenden som tillsammans kan belysa framgångsrik samverkan som präglas av stolthet:

 • Vi vet vad vi vill!
 • Vi gör tillsammans!
 • Vi ser resultat!

SKR:s arbete med Strategi för hälsa

Informationsansvarig

 • Jesper Ekberg
  Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!