Våld i nära relationer – från akuta insatser till prevention

Socialtjänsten sliter idag med akuta insatser på individnivå, då våld, sociala problem och ohälsa redan är ett faktum. Hur kan socialtjänsten förflytta sig från akuta insatser till att arbeta preventivt?

Anmäl dig

Förebyggande akuta insatser på individnivå handlar ofta om att minska risken för ytterligare utsatthet och upprepat våld. Det är en avgörande och nödvändig del av arbetet mot våld i nära relationer, men ska vi lyckas förändra situationen i grunden behövs mer.

Den här dagen tar ett helhetsgrepp på förebyggande arbete. Här ryms många utvecklingsmöjligheter men också utmaningar för socialtjänsten. Våld i ungas nära relationer, som ofta hamnar i skymundan, kommer att belysas, liksom brett förebyggande arbete med unga. Du får också ta del av lärande exempel och höra om återfallsförebyggande insatser för män som utövat våld mot närstående och det senaste från den aktuella utredningen om framtidens socialtjänst.

Föreläsare

 • Frida Olgun, sakkunnig kvinnofrid och prevention, SKL
 • Johannes Evers Gester, departementssekreterare, Jämställdhetsenheten, Arbetsmarknadsdepartementet
 • Klas Hyllander, sakkunnig kvinnofrid och prevention, SKL
 • Lena Berg, kurator och fil. dr. sociologi, riksorganisationen MÄN
 • Monica Malmqvist, huvudsekreterare i utredningen Framtidens socialtjänst
 • Pernilla Vera Jr, chef socialtjänstens förebyggandesektion, Botkyrka kommun
 • Sibel Korkmaz, socionom och doktorand, Stockholms universitet
 • Åsa Furén-Thulin, sektionschef, sektionen för socialtjänst, SKL

Program

09.00–09.30

Kaffe och smörgås

09.30–09.35

Välkomna och introduktion till dagen

Frida Olgun och Klas Hyllander, sakkunniga kvinnofrid och prevention, SKL.

09.35–09.50

Varför ska vi arbeta förebyggande mot våld i nära relationer?

Socialtjänstens förebyggande arbete mot våld i nära relationer – ett viktigt utvecklingsområde. Åsa Furén-Thulin, sektionschef, sektionen för socialtjänst, SKL.

09.50–10.30

Socialtjänsten och det våldsförebyggande arbetet

Vad är våldsförebyggande arbete? Hur arbetar socialtjänsten idag – nuläge. Frida Olgun & Klas Hyllander, SKL.

10.30–10.45

Paus

10.45–11.30

Våld i ungas nära relationer

Sibel Korkmaz, socionom och doktorand vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet, ger en orientering om vad vi vet om våld i ungas nära relationer.

11.30–11.40

Paus

11.40–12.20

Så arbetar vi med unga för att förebygga våld

Pernilla Vera Jr, säkerhetschef och chef för socialförvaltningens förebyggandesektion, Botkyrka kommun, presenterar Botkyrkas mångåriga arbete med att utveckla ett systematiskt våldsförebyggande arbete riktat till barn och föräldrar i samverkan mellan socialtjänst, skola, polis med flera.

12.20–13.10

Lunch

13.10–13.50

Förebyggande insatser till unga förövare

Lena Berg, kurator och fil dr. sociologi, riksorganisationen MÄN, presenterar ett utvecklingsarbete för att ta fram förebyggande insatser till unga som utövat våld i nära relation.

13.50–14.00

Paus

14.00–14.30

Återfallsförebyggande arbete med män som utövat våld mot närstående

Johannes Evers Gester, departementssekreterare, Jämställdhetsenheten, Arbetsmarknadsdepartementet, berättar om förslagen från utredningen Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld (SOU 2018:37).

14.30–14.50

Fika

14.50 –15.30

Framtidens socialtjänst

Monica Malmqvist, huvudsekreterare utredningen Framtidens socialtjänst (SOU 2018:32), presenterar utredningens idéer om socialtjänstens förebyggande uppdrag. Är vi på väg mot ett mer aktivt förebyggande arbete?

15.30–15.45

Avslut och summering


Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

 • Frida Olgun
  Handläggare
 • Klas Hyllander
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!