Vägen framåt för breddad rekrytering

Vilka är de viktigaste lärdomarna från projektet? Vad händer nu med fler vägar in, kommer arbetssätten leva kvar?

Anmäl dig

Upplägg med tre tillfällen

Välkomna till tre webbsända konferenser om hur kommunal verksamhet i praktiken kan möta sitt behov av kompetens och samtidigt inkludera fler människor i arbetslivet. Konferenserna går att se som en serie eller var och en för sig och det är möjigt att se dem i efterhand.

Utöver sändningen den 4 december kommer följande sändningar:

29 oktober 10.00-11.30

Hur kan breddad rekrytering bidra till kompetensförsörjningen?

17 november 14.00-15.15

Erfarenheter från åtta kommuner med breddad rekrytering

Innehåll

Det handlar om nya former av samverkan, att använda kompetensen rätt och att skapa nya yrkesroller. Vi berör också hur rekryteringen kan breddas och vilket stöd arbetsplatserna, såväl arbetsgivare som medarbetare kan behöva. I webbsändningarna delar arbetsgivare, projektledare, myndigheter, forskare och inte minst de som har fått jobb med sig av sina reflektioner och erfarenheter av det ESF-finansierade projektet ”Fler vägar in – breddad rekrytering”.

Personer med funktionsnedsättning har svårare att få och att behålla ett arbete. Samtidigt är det brist på personal inom välfärden. I dag riktas insatser mot individen som ska rustas för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Istället borde fler insatser också göras för att arbetsgivare ska kunna ta tillvara kompetensen hos personer med funktionsnedsättning. SKR, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för delaktighet har tillsammans

Program 4 december

10.00-10.02

Inledning

Karin Falck, moderator inleder.

10.02-10.07

Lärdomar från projektet – film

Några projektledare reflekterar kring vad som har fungerat.

10.07-10.17

Processkartan för breddad rekrytering

Hur man kan arbeta konkret i de olika stegen för att få till fler vägar in på arbetsmarknaden? Vilka är de viktigaste komponenterna för att stötta arbetsgivaren i processen?

10.17-10.27

Guide för inkluderande arbetsplatser

Emanuel Galaup utredare Myndigheten för delaktighet (MFD) och Ulrika Lifvakt, handläggare SKR.

10.27-10.40

Lönar det sig?

Måns Norberg, SKR och Peter Lidström, Skövde beskriver en modell för att räkna på när breddad rekrytering lönar sig ur ett samhällsperspektiv. Lars Ahlenius från Stockholm stad visar hur man utvecklat modellen så att arbetsgivare kan räkna på nyttan för deras specifika verksamhet.

10.40- 10.50

Rekrytera målgruppen

Vincent Paciello Lundvall, jurist SKR.

10.50-11.05

Framtiden för breddad rekrytering

Representanter för SKR, AF, MFD m.fl. samtalar om hur framtiden ser ut.

11.05-11.10

Framtiden för breddad rekrytering- film

Några projektledare om framtiden för fler vägar in.

11.10-11.15

Avslut och sammanfattning

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!