Utmattning och PTSD – hur kan verksamhetschefer/HR-experter förebygga och fånga upp medarbetare?

SKR bjuder in verksamhetschefer och HR-experter till ett webbseminarium om utmattning och PTSD med anledning av ökat behov och förändrade förutsättningar under pandemin.

Anmäl dig

Medarbetare inom kommuner och regioner har under det gångna året gjort enorma insatser. För att minska risken för att medarbetare kommer att få bestående men när pandemin väl är över, måste vi identifiera dessa tidigt och ge dem det stöd som de behöver.

Under webbinariet deltar ett antal forskare i ett samtal om hur vi långsiktigt ska förhindra att medarbetare och chefer får bestående besvär och hur vi tidigt kan hitta de personer i behov av stöd.

Preliminärt program

Välkomna och introduktion

Ing-Marie Wieselgren, SKR

Forskare om PTSD

Moderator: Ing-Marie Wieselgren

  • Ingibjörg Jonsdottir, verksamhetschef Institutet för stressmedicin
  • Pernilla Bergman, psykolog Kris och katastrofpsykologi
  • Maria Bragesjö, forskare Karolinska institutet och medverkande i utformningen av regionalt vårdprogram för PTSD
  • Niclas Wisén, psykolog och forskare Karolinska institutet med tidigare erfarenhet från Försvarsmakten
  • Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.

Fler namn kommer inom kort.

Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.

PAUS

Exempel på verktyg och stöd från SKR och Suntarbetsliv

Goda exempel från kommuner och regioner

Möjlighet till samtal i mindre grupper för de som önskar

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Anna Östbom
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!