Upphandling av revisionstjänster

SKL bjuder in er som står inför att upphandla revisionstjänster till en seminariedag där vi fokuserar på revisionsupphandling av sakkunniga till de förtroendevalda revisorerna och lekmannarevisorerna. Vi belyser också upphandling av lagstadgad revision till kommunala företag.

Anmäl dig

Program

De förtroendevalda revisorerna i kommuner och regioner ska anlita sakkunniga i den utsträckning som behövs för att granska enligt god revisionssed. Det sker i allmänhet genom att upphandla tjänsten från marknadens aktörer. Att upphandla revisionstjänster är en komplicerad process som ställer krav på ett grundligt förarbete, tid och kunskap. Under dagen kommer följande att diskuteras:

  • Vilka revisionstjänster ska upphandlas och vilka krav kan ställas?
  • Hur kan upphandlingsprocessen genomföras på ett bra sätt?
  • Vilka formella regler måste beaktas?
  • Hur kan kvalitet värderas i förhållande till pris?

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Karin Tengdelius
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!