Företagshälsovård behovsstyrd upphandling

Att upphandla företagshälsovård i kommuner, regioner och kommunala företag.

Anmäl dig

Innehåll

Företagshälsovården är en viktig resurs i kommunernas, regionernas och de kommunala bolagens arbetsmiljöarbete. Företagshälsovården kan på ett effektivt sätt bidra till att förebygga och hantera arbetsmiljörisker samt främja hälsa. För arbetsgivare som anlitar externa företagshälsovårdstjänster och som vill utnyttja företagshälsovårdens fulla potential är kvaliteten på upphandlingen avgörande.

Seminariet syftar till att ge kunskap och konkreta tips kring hur arbetsgivare i kommuner, regioner och kommunala bolag kan utveckla arbetet med upphandling av företagshälsovårdstjänster.

Medverkande

  • Anders Westlund, utredare, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
  • Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljöstrateg, Sobona.
  • Peter Munck, VD, Sveriges Företagshälsor.
  • Kristina Öberg, upphandlingsexpert, representant Sveriges Företagshälsor.
  • Victoria Westergren, upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten.
  • Jessica Arvidsson, HR-konsult, Region Östergötland.

Information

Länk och mer teknisk information kommer skickas ut närmare seminarietillfället.

Länken går även att köpa i efterhand då den är aktiv och går att se fram till 29 mars 2021.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Anders Westlund
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!