Webbsändning: Trafik och gatudagarna 2020 - vi ställer inte in, vi ställer om!

Vi ställer om Trafik och gatudagarna från en konferens till en digital mötesplats vid fyra tillfällen i oktober.

Anmäl dig

Trafik- och gatudagarna är en mötesplats för dig som arbetar med kommunal trafikplanering, trafikreglering, trafiksäkerhet samt drift och underhåll eller berörs av dessa verksamheter i ditt arbete. I år står vi inför helt nya utmaningar med Covid-19 och därför ställer vi om Trafik och gatudagarna till en digital mötesplats där vi vid fyra tillfällen får ta del av spännande exempel, nyheter. Vid varje tillfälle kommer det finnas möjligheter att ställa frågor och chatta både med talare och oss på SKR.

Anmälningsavgiften inkluderar alla fyra tillfällen (2 oktober, 8 oktober, 16 oktober och 22 oktober). Efter sändning finns varje pass tillgänglig på webben under två veckor, om man inte har möjlighet se sändningen live.

Program finns på respektive seminariesida:

8 oktober, kl. 13.00-15.00. Trafiksäkerhet - tillsammans räddar vi liv

16 oktober, kl. 09.00-11.00. Underhållsskulden - vart är den på väg efter Coronakrisen?

22 oktober, kl.13.00-15.00. Hållbar och säker mobilitet

2 oktober, 09.00-11.00

Välkommen till årets digitala trafik och gatudagar

Peter Haglund, Sektionschef infrastruktur och fastigheter, SKR

Det uppkopplade samhället – Hur påverkar det infrastruktur- och trafikfrågor

Smarta samhällen, e-handel, mobilitetstjänster och delningsekonomi möjliggör för nya lösningar kopplade till hållbart byggande och utveckling. De bedöms också, rätt använda, vara en förutsättning för att samhället ska kunna möta dagens och morgondagens ut­maningar som urbanisering, en åldrande befolkning och klimatförändringar.

  • Ulrika Appelberg, SKR kommer guida oss under dagens pass
  • Passen avslutas med interaktiv frågestund/paneldiskussion

Pass 1: Snabba förändringar i långa processer – det uppkopplade samhällets påverkan på strategisk, fysisk planering

Samhället ställer allt högre krav på att information ska finnas digitalt tillgäng­lig för att kunna användas i nya tjänster som påverkar både vårt vardags- och arbetsliv. E-handel, mobilitetstjänster och delningsekonomi är exempel på hur digitala lösningar ändrar våra sätt att handla, resa och använda det of­fentliga rummet. Det finns ett antal trender som både driver på och drivs av digitalisering och som på olika sätt får en direkt påverkan på både stadsrummet, det kommunala samhällsbyggnadsuppdraget och den fysiska planeringen.

Christina Thulin, SKR

Guide för ett smart samhälle – utveckling av Internet of Things (IoT) och delade data i praktiken

Utvecklingen av digitala lösningar och användningen av såväl befintliga data som ny IoT data ökar inom offentlig verksamhet. En gemensam kunskapsbas behöver byggas runt möjligheterna med och förutsättningarna som krävs för att bygga det smarta samhället och utvecklingen behöver drivas både top-down och bottom-up i kommunerna.

Anna Bondesson, WSP

Pass 2: Att starta upp en drönarverksamhet i kommun och region - vad behövs för att göra rätt?

Drönare blir allt mer avancerade och används idag inom flera olika områden i kommunal och regionala verksamhet. Nya regler träder ikraft 1 januari 2021 som innebär en del förändringar och SKR arbetar med att ta fram ett stöd till kommunal verksamhet. Vi lyssnar till vad det nya regelverket kommer att innebära samt får lite exempel från verkligheten.

Nya EU-regelverket kring drönare gäller från 1 januari 2021

1 januari träder nya EU-regler kring användandet av drönare ikraft. Här går vi igenom hur regelverket ser ut och vad det kommer innebära för kommunerna och deras verksamheter där drönare används.

Remi Vesvre, Transportstyrelsen

Vad behöver man tänkta på när man använder drönare i kommunal verksamhet

Falu kommun har länge använt drönare i sin verksamhet. Här beskrivs vad man behöver tänka på och på vilket sätt drönare underlättar arbetet inom flera olika områden inom kommunens verksamhet.

Andrew Steuernagel, Falu kommun

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Ulrika Appelberg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!