Temaseminarium om semester

Hösten 2020 erbjuder SKR ett digitalt och interaktivt temaseminarium om semesterregler och semesterplanering i ett helårsperspektiv.

Anmäl dig

Seminariet syftar till en översiktlig genomgång av möjlig planering och uppföljning i syfte att skapa en semesterplanering som både möter verksamhetens behov av bemanning och arbetstagares behov av semester. Utifrån en 12-månadersplanering går vi igenom olika möjliga aktiviteter samt vad som måste göras enligt lag och avtal inom semesterplanering och förläggning. Vi berör regler enligt semesterlagen och bestämmelser i AB, men detta är främst ett seminarium med fokus på förutsättningar för semesterplanering och inte en genomgång av lag och avtal. Beräkning av semesterdagar, ersättningar och liknande frågeställningar kommer inte tas upp under seminariet.

Seminariet kommer genomföras i digital form, där övningar och gruppsamtal ingår i upplägget.

Vi ber er notera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till seminariet sker utifrån tidpunkt för anmälan och att två deltagare från varje organisation är välkomna. Skulle platser finnas kvar efter sista anmälningsdatum kan möjlighet att anmäla fler finnas.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Carola Lundberg
    Förhandlare
  • Ann-Sophie Nykrans Svedhem
    Förhandlare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!