Tema kommunernas kompetensförsörjning – fler vägar till jobb för nyanlända och utrikes födda

Den första temadagen handlar om fler vägar till jobb och hur breddad rekrytering kan bidra till kommunens kompetensförsörjning.

Hur tar vi tillvara kompetensen hos nyanlända och utrikes födda som i dag står utanför arbetsmarknaden men vill in? Vilka krav ställer det på organisationen och verksamheten? Vilka behöver vi bli bättre på att samverka med?

Efterfrågan på välfärdstjänster ökar som en följd av att det blir fler äldre och unga i befolkningen. Samtidigt ökar konkurrensen om arbetskraften och det blir allt svårare att rekrytera medarbetare med rätt kompetens till välfärden.

I en serie temadagar med start under hösten kommer SKL att fokusera på hur kommunerna kan stärka sitt arbete med kompetensförsörjning. Det blir tillfällen att utbyta erfarenheter, idéer och bygga nätverk med andra som arbetar med HR, personal- och kompetensförsörjning i kommuner samt att träffa och lyssna till experter inom olika områden.

Preliminärt program

Förmiddag


Breddad rekrytering som arbetsgivarstrategi

Caroline Olsson, sektionschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKL, inleder dagen.

Är vi rustade för lågkonjunktur?

SKL:s ekonomirapport visar att kommunerna är i början av en period med mycket stora krav på omställning.
Med Niclas Johansson, sektionschef på avdelningen för ekonomi och styrning, SKL.

Kompetensförsörjningen och demografin

Arbetsförmedlingens rapport "Sveriges framtida sysselsättning" väckte uppmärksamhet och debatt när den kom i våras. Tillsammans med utredaren Thorbjörn Israelsson diskuterar vi vilka vägval som den demografiska utvecklingen ställer upp för politiker och arbetsgivare i offentlig sektor.

Från nyanländ till nyanställd

Vad kan kommunen göra som arbetsgivare för att underlätta och snabba på vägen till jobb för de med utländsk utbildning? Kommuner delar med sig av sitt arbete, diskussion och workshop om lokala jobbspår och samarbete över förvaltningsgränserna.

Eftermiddag


Språkets betydelse för jobb

Elsa Mattsson, SKL, och Olga Orrit, Vård- och omsorgscollege, berättar om arbetet med språkombud. Vilka är de ekonomiska effekterna och hur har det påverkat verksamheten? Vi diskuterar om och hur arbetssättet kan spridas till fler verksamheter.

Panel om samspelet mellan arbetsmarknad, utbildning och arbetsgivarpolitik

För att säkra rekryteringen till välfärden behöver flera politikområden hänga ihop och samspela - både på lokal och nationell nivå. Vilka förutsättningar ger januariavtalet och höstbudgeten för kommunernas kompetensförsörjning?

Nya stöd och verktyg för kompetensförsörjning

Vi berättar om pågående projekt och nya stöd och verktyg för kompetensförsörjning från SKL.

Avslutning

Kommande temadagar - var med och påverka upplägg och innehåll. Mingla och nätverka med kollegor.

Information

 • Start kl. 10.00, registrering och frukost från kl. 08.30, lunch 12.30, eftermiddagsfika kl. 14.45. Beräknat avslut kl. 16.00.
 • I priset ingår frukost, lunch och fika. Faktura skickas till förvaltningen/organisationen efter temadagen.
 • Temadagen har begränsat antal platser och vi tillämpar principen om först tillkvarn.
  Vi förbehåller oss rätten att ställa in temadagen vid för få anmälningar.
 • Din anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen.
 • Vid eventuella önskemål om logi i samband med temadagen, bokar och betalar deltagaren detta själv.

Temadagar hösten 2019

 • 1 oktober: Fler vägar till jobb för nyanlända och utrikes födda
 • 2 december: Employer branding – attrahera och rekrytera framtidens medarbetare

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Anders Barane
  Utredare
 • Kalle Berg
  Utredare
 • Johanna Öqvist
  Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!