Systematisk uppföljning i socialtjänsten, dag 1 av 2

I höst erbjuder SKL och Socialstyrelsen tillsammans en utbildning i praktisk individbaserad verksamhetsuppföljning. Utbildningen består av två heldagsworkshops 18 september och 4 december, där deltagarna arbetar praktiskt med individbaserad uppföljning av en verksamhet.

Anmäl dig

Inbjudan systematisk uppföljning i socialtjänsten (PDF, nytt fönster)

Workshop dag 1

Vid den första workshopen arbetar vi med att planera och lägga grunden för den individbaserade systematiska uppföljning ni tillsammans med en verksamhet vill sätta igång, stötta och genomföra under utbildningen. Vi diskuterar bland annat vad ni tillsammans behöver ta reda på om brukarna och verksamheten för att få svar på era uppföljningsfrågor samt hur och när informationen ska samlas in. Vi introducerar webbverktyget SU-Pilot som kan användas för att registrera och sammanställa information i uppföljningen.

Dag 2 av 2: Systematisk uppföljning i socialtjänsten

Intresseanmälan

Sista datum för intresseanmälan är den 23 augusti 2019. Bekräftelse om plats på utbildningen skickas ut senast den 28 augusti 2019.

Informationsansvarig

  • Mia Ledwith
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!