Styra och leda med Agenda 2030

I en webbsänd utbildning ges grunderna för hur Agenda 2030 kan implementeras i styrprocessen. Den belyser också samspelet mellan styrning av den egna organisationen och samverkan med andra.

Anmäl dig

Observera

Utbildningen består av två tillfällen:

Första tillfället genomfördes den 29 september. OM du anmäler dig efter den 29 september har du möjlighet att se denna sändning i efterhand och därefter delta vid andra tillfället som sker den 12 oktober 2020. k

Innehåll

Få en förståelse för hur Agenda 2030 kan integreras i ordinarie styrning.

Under del 1 ger vi en bild av hur det ser ut nationellt med genomförandet av Agenda 2030 och berör Agendans utgångspunkt i demokrati och mänskliga rättigheter. Vidare lyfter vi vikten av att det finns tydliga målsättningar på högsta politiska nivå som anger färdriktningen.

Vi går igenom Agendans implementering i styrprocessen och belyser samspelet mellan styrning av den egna organisationen och samverkan med andra aktörer i lokalsamhället.

Vidare går vi igenom olika verktyg för att göra en nulägesanalys.

 • Vilka områden kan ni påverka positivt på egen hand? Kring vad måste ni samverka med andra aktörer?
 • Hur tar man ta tag i svåra frågor som korruption och otrygga samhällen?

Under Del 2 fokuserar vi på uppföljning, samverkan och kommunikation.

 • Hur veta om vi når våra mål och syften?
 • Hur skapar vi en bred delaktighet i uppföljning och analys?
 • Hur delger vi och kommunicerar våra framsteg och resultat?

Under denna del deltar flertalet kommuner och regioner med goda exempel.

Medverkande, bland annat:

 • Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030
 • Maria Price, Rådet för kommunala analyser, RKA
 • Svenska FN-förbundet och Glokala Sverige
 • Goda exempel från kommuner och regioner
 • Lena Langlet, Cecilia Berglin, Gunnar Gidenstam, Christine Feuk och Hanna Lundborg, SKR

Moderatorer är Anders Nordh och Anna Eklöf, SKR

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Anna Eklöf
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!