Styra och leda för resultat - regionledning 2019, Stockholm

SKL erbjuder en utbildning kring politisk ledning och styrning utifrån regionernas olika uppdrag.

Anmäl dig

Utbildningen kommer att varva föreläsningar med gruppdiskussioner där alla kommer att kunna reflektera utifrån sina egna erfarenheter. Vi kommer även att få lyssna på ett praktiskt exempel där ett regionråd och en regiondirektör beskriver hur de samspelar kring ledning och styrning.

Viktiga frågor som kommer att belysas är:

 • Hur bygger vi en fungerande medborgardialog?
 • Hur sätta få men tydliga mål som fokuserar på vad vi vill uppnå?
 • Hur följa upp och analysera resultat?
 • Vad är politikens och vad är tjänstepersonernas olika roller?
 • Vad skiljer styrning av denna egna verksamheten från styrning i nätverk i samverkan med andra?
 • Hur arbetar vi med tillit på alla nivåer?
 • Hur styr vi utvecklingen av lokalsamhället?

Programinnehåll

10.00 – 10.15 Presentation och innehåll

10.15 – 10.30 Inledning, det politiska uppdraget

Christine Feuk, Gunnar Gidenstam, SKL

10.30 – 11.15 Demokratiperspektivet

Martin Lidhamn, SKL

11.15 – 11.45 Diskussion och reflektion

11.45 – 12.30 Lunch

12.30 – 13.15 Service- och tjänsteuppdraget

Christine Feuk, Gunnar Gidenstam, SKL

13.15 – 14.00 Samhällsbyggaruppdraget

Lisbet Mellgren, SKL

14.00 – 14.30 Diskussion och reflektion

14.30 – 15.00 Fika

15.00 – 15.45 Vår syn på att leda en region

Irene Svenonius (M), regionstyrelseordförande,
Carina Lundberg Uudelepp, regiondirektör, Region Stockholm.

15.45 – 16.30 Avslutningsdiskussion

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Gunnar Gidenstam
  Handläggare
 • Christine Feuk
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!