Styra för resultat - utbildningsprogram för controllers, kvalitetsstrateger med flera

Utbildningen, som sker i fyra block, ska ge ökade kunskaper kring aktuella frågor som rör kommunövergripande styrning och ledning. Förutom kunskap erhålls också praktiska verktyg som är användbara i utvecklingsarbetet. Starten sker under hösten 2019 med avslut våren 2020.

Anmäl dig

Din anmälan gör du via e-mejl till Christine Feuk. Använd den gula anmälningsknappen ovan.

Programinnehåll och förutsätttningar

Utbildningen fokuserar särskilt på att styra mot resultat med hjälp av mål- och resultatstyrning, vikten av att arbeta med en resultatkultur samt beskriva vad som krävs i rollen som controller för att bedriva förändringsarbete inom styrning och ledning.

Vid utbildningstillfällen varvas föreläsningar med praktiska övning och gruppdiskussioner. Föreläsare är företrädare från SKL samt externa personer som representerar praktik och forskning. Vid varje tillfälle görs reflektioner kring hur det som tagits upp hanteras eller kan hanteras i respektive kommuns styrning.

Mellan utbildningstillfällena kommer deltagarna att få hemläxor.

Block 1: Ledning och styrning – en introduktion den 29-30 oktober 2019

Syfte: Få en förståelse för olika styrlogiker samt få en bild av vilka trender som finns inom styrning och ledning idag.

 • Varför behöver vi styrning och ledning?
 • Hur hänger det ihop?
 • Vad är politikens respektive tjänstepersonernas ansvar?
 • Hur har styrningen förändrats över tid?

Vi tar en titt på några styrlogiker och vilka effekter som kan uppnå med dessa. Introduktion kring mål- och resultatstyrning.

Självanalys av den egna kommunens styrning.

Framtidsspaning – vad är på gång inom styrningen?

Block 2: Planera, följa upp och analyseraden 5-6 februari 2020

Syfte: Lära grunderna i mål- och resultatstyrningens delar planera, följa upp och analysera
Under detta blocket sker en fördjupning kring mål- och resultatstyrning med fokus på att planera, följa upp och analysera.

 • Vad är mål och resultat?
 • Hur hittar vi mätvärden och fakta?
 • Hur tolkar man och analyserar resultat.

Alla viktiga delar för en fungerande styrning.

Block 3: Åtgärder, förändringsarbete och ständiga förbättringar den
22-23 april 2020

Syfte: Att förstå grunderna i systematiskt förbättringsarbete

 • Att gå från ord till handling. Hur kan man arbeta fram förbättringsförslag?
 • Hur kan vi involvera brukare och medborgare i denna processen?

Hur skapar man ett kvalitetsarbete med fokus på ständiga förbättringar.

Block 4: Att leda för resultat den 27-28 maj 2020

Syfte: Att förstå ledarskapets roll för att uppnå resultatförbättringar

 • Hur skapar man en resultatkultur i sin kommun?
 • En kultur som innebär att alla medarbete känner ett engagemang och delaktighet kring resultat och effekter som skapas för brukare och medborgare.
 • Hur leder man förändringar (stora som små)?
 • Vad krävs av mig som controller?
 • Vilka är mina verktyg?

Förberedelser

Inför första utbildningstillfället förväntas deltagarna skicka in beskrivningar på sina styrmodeller och ta fram en nulägesanalys på sin mål-och resultatstyrning. SKL sammanställer också en översiktlig bild som visar kommunens kostnader och resultat bland annat baserat på uppgifter från KKiK, ÖJ med mera.

Referensgrupp

Det är önskvärt att deltagarna, under utbildningens gång, på hemmaplan har tillgång till en referensgrupp (eller liknande) med några representanter från kommunledningen (tjänstepersoner). Syftet med gruppen är att kunna diskutera och applicera det som delges i utbildningen i den egna kommunens styrning och ledning.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

 • Christine Feuk
  Handläggare
 • Gunnar Gidenstam
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!