Strategiska kompetenser för tvärsektoriellt arbete, jämlik hälsa - tillfälle 1 av 2

SKL erbjuder en kurs om strategiska kompetenser för att bedriva tvärsektoriellt arbete för jämlik hälsa. Kursen är uppdelad på två tillfällen.

Anmäl dig

Inbjudan: Strategiska kompetenser för tvärsektoriellt arbete, jämlik hälsa (PDF, nytt fönster)

Kursen är uppdelad på två tillfällen: den 26-27 augusti och den 16 september.

Kursen baseras på erfarenheter av lokalt och regionalt arbete för jämlik hälsa i Sverige, Norge och Danmark. Den handlar först och främst om att förstärka olika strategiska färdigheter för att involvera många aktörer, både tvärdisciplinärt och sektorsövergripande, i arbetet med att minska skillnader i hälsa samt dess bakomliggande orsaker. 

Innehåll

Kursen innehåller teori som sätter ord på den ”tysta kunskap” som ofta används för att bedriva förändringsarbete för jämlik hälsa. Vidare ges stort utrymme för reflektion och att dela erfarenheter i dialog med andra.

26-27 augusti

Fem moduler behandlas under de två första dagarna:

  1. Vad är jämlik hälsa – och vad orsakar skillnaderna i hälsa?
  2. Hur kan frågan sättas på dagordningen?
  3. Rollen som förändringsagent
  4. Intressentanalys
  5. Samarbete och partnerskap

Varje modul innehåller mål och teori. Deltagarna fördjupar sig i ämnet och byter kunskaper och erfarenheter med varandra. Varje deltagare kommer även att få reflektera/arbeta med kontext och lärandemiljö utifrån sin egen hemmaplan och egen organisation – dvs utifrån sin roll och ansvarsområde/arbetsuppgifter.

16 september

Att leda i komplexitet integreras i några av modulerna under de första två dagarna och fördjupas ytterligare under det tredje tillfället. Då reflekterar vi också tillsammans.

Informationsansvarig

  • Elisabeth Skoog Garås
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!