Strategiska kompetenser för tvärsektoriellt arbete, jämlik hälsa - del 2 av 2

SKL erbjuder en kurs om strategiska kompetenser för att bedriva tvärsektoriellt arbete för jämlik hälsa. Kursen är uppdelad på två tillfällen

Inbjudan: Strategiska kompetenser för tvärsektoriellt arbete
– jämlik hälsa (PDF, nytt fönster)

Observera att detta är del två av en kurs vars första tillfälle var den 26-27 augusti.

Innehåll

Kursen baseras på erfarenheter av lokalt och regionalt arbete för jämlik hälsa i Sverige, Norge och Danmark. Den handlar först och främst om att förstärka olika strategiska färdigheter för att involvera många aktörer, både tvärdisciplinärt och sektorsövergripande, i arbetet med att minska skillnader i hälsa samt dess bakomliggande orsaker. 

Kursen innehåller teori som sätter ord på den ”tysta kunskap” som ofta används för att bedriva förändringsarbete för jämlik hälsa. Vidare ges stort utrymme för reflektion och att dela erfarenheter i dialog med andra.

Att leda i komplexitet integreras i några av modulerna under de första två dagarna och fördjupas ytterligare under det tredje tillfället. Då reflekterar vi också tillsammans.

Informationsansvarig

  • Elisabeth Skoog Garås
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot