Dokumentation: Spelar det någon roll vilken metod vi använder?

SKR och SBU:s (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) arrangerade ett webbkonferens tillsammans den 14 oktober.

Se webbkonferensen i efterhand

Webbsändning: Spelar det någon roll vilken metod vi använder?

Program

13.00-13.10

Inledning, Ing-Marie Wieselgren, moderator och Knut Sundell, projektledare, SBU

13.10-13.30

Vetenskapligt förhållningssätt, Emma Frans, epidemiolog och vetenskapsskribent

13.30-13.45

Vad gör man när det inte finns någon forskning? Ing-Marie Wieselgren, Knut Sundell och Mia Ledwith, samordnare, SKR

13.45–14.00

Våld i nära relationer, Gunilla Fahlström, projektledare SBU och
Kerstin Wanhatalo, handläggare, SKR

14.00–14.10

Paus

14.10–14.25

Musikterapi – Äldre, Lars Sonde, Fou-enheten och Lotta Roupe, Silviahemmet

14.25–14.45

Aktuellt kring Covid-19, Greger Bengtsson, samordnare SKR, Katrin Westlund, rättssakkunnig, Socialstyrelsen

14.45–15.05

Unga som begår brott, Therese Åström, projektledare SBU,
Lina Leander, projektledare SBU och Mikael Mattsson Flink, handläggare SKR

15.05–15.15

Vård av unga, Knut Sundell, projektledare, SBU och Mikael Mattsson Flink, handläggare SKR

15.15–15.35

Stöd i förändringsarbete, Lydia Kwak, docent i hälsofrämjande arbete, Karolinska institutet

15.35–15.45

Avslutning, Ing-Marie Wieselgren, moderator

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Maria Kalingas Ruin

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!