Socialtjänstens utmaningar

Socialtjänsten innehåller några av de svåraste och mest komplexa samhällsuppdragen, något som återspeglas inte minst i nyhetsflödet. Till detta kommer stora framtida demografiska och därmed ekonomiska utmaningar. Vi orienterar dig i de aktuella frågor på nationell nivå som påverkar kommunerna.

Anmäl dig

Ett unikt tillfälle för dig som socialnämndspolitiker att samtala om socialtjänstens hetaste frågor tillsammans med experter från Sveriges Kommuner och Regioner.

Du får också möjlighet att träffa andra chefer och handläggare inom socialtjänsten samtidigt som det är en fin möjlighet att ta med din förvaltningschef. Alla anmälda får en länk med en inspelning av dagen i efterhand.

Program

09.30-10.00

Kaffe och smörgås

10.00-10.05

Välkomna och introduktion till dagen

Greger Bengtsson, samordnare SKR och Åsa Furén-Thulin, sektionschef SKR

10.05-10.25

Demografiska utmaningar

Demografiska och därmed finansiella utmaningar, hur ser prognoserna ut framåt för kommuner och regioner? Annika Wallenskog, chefsekonom SKR

10.25-10.45

Aktuella frågor inom socialtjänsten hösten 2019

Vad händer på nationell nivå inom socialtjänsten? Genomgång av pågående utredningar, regeringsuppdrag, lagförslag och andra aktiviteter relevanta för kommunernas socialtjänstverksamhet. Greger Bengtsson, samordnare SKR och Åsa Furén-Thulin, sektionschef SKR.

10.45-11.00

Paus

11.00-11.45

Fortsättning Aktuella frågor inom socialtjänsten hösten 2019

Greger Bengtsson, samordnare SKR och Åsa Furén-Thulin, sektionschef SKR fortsätter och det finns även tid att ställa frågor.

11.45- 13.00

Lunch

13.00-13.30

Intensiv hemrehabilitering i Eskilstuna

Att i tid fånga upp de som söker hemtjänst och erbjuda tvärprofessionell, intensiv rehabilitering har visat sig ge bättre möjligheter för brukaren att fortsätta leva självständigt samtidigt som behovet av hemtjänsttimmar blir väsentligt lägre än i kontrollgruppen. Johan Lindström, Förvaltningschef Eskilstuna berättar om ett
mycket intressant försök som också utvärderats i en randomiserad kontrollerad studie. (Denna programpunkt är ännu ej bekräftad.)

13.30-14.00

Tidiga insatser för barn och unga

All forskning visar att tidiga insatser för barn och unga är det som ger bäst resultat för att i tid förebygga och hindra negativ utveckling. Men hur gör man det bäst? Just nu pågar ett nationellt projekt, Tidiga Insatser (TSI) som drivs av Skolverket och Socialstyrelsen där kommuner medverkar i syfte att praktiskt pröva och utvärdera vad som fungerar i praktiken. Kjerstin Bergman, projektledare på Socialstyrelsen och Ebba Silfverstolpe-Agardh, projektledare på Skolverket.

14.00-14.20

Kaffepaus

14.20-14.45

Hur minskar vi kostnaderna för ekonomiskt bistånd?

Växjö har framgångsrikt fått ner kostnaderna inom försörjningsstöd. Oliver Rosengren, Kommunalråd i Växjö berättar om ”Växjölöftet” – Växjös lokala reformer för färre Växjöbor i utanförskap och samarbete för full sysselsättning med Arbetsförmedlingen och kommunens arbetsgivare.

14.45-15.10

Kommunernas bostadssociala arbete

Hemlösheten ökar i Sverige och situationen för hushåll med svag ställning på bostadsmarknaden blir allt svårare. Socialtjänsten tar idag ett ansvar utöver vad både lagstiftningen kräver och resurserna räcker till. SKR har kartlagt arbetet och kostnaderna. Hur ska vi tänka och vad kan vi göra? Ove Ledin, handläggare SKR.

15.10 -15.20

Paus

15.20-15.40

Välfärdsteknik

Eva Sahlén berättar om införandet av olika välfärdstekniklösningar i äldreomsorgen.

15.40-16.00

Nära vård

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten har träffat en överenskommelse om att under 2019 vidareutveckla den nära vården. Målet för omställningen till en god och nära vård är att skapa en god, nära och samordnad vård och omsorg som främjar jämlik hälsa. Vad kommer detta betyda för kommunerna framöver? Lisbeth Löpare-Johansson, samordnare Nära vård.

15.55

Avslut

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!