Sociala företag - innovativt och framgångsrikt

Varmt välkommen till en webbsänd spridningskonferens av handboken om kommuners och regioners samverkan med sociala företag!

Anmäl dig

Med utgångspunkt i regeringens strategi för sociala företag och med medel från Tillväxtverkets regeringsuppdrag har SKR tagit fram en handbok tillika inspirationsbok med syfte att främja kommuners och regioners samverkan med sociala företag.

Under dagen kommer vi med utgångspunkt i handboken och tillsammans med nyckelpersoner i ämnet föra en dialog kring nedanstående frågor:

  • Varför är det både nödvändigt och framgångsrikt för det offentliga att samverka med sociala företag för att möta samhällsutmaningar och bygga ett inkluderande och delaktigt samhälle?
  • Hur kommer det sig att kommuner och regioner i Sverige ligger långt efter övriga Europa när det gäller samverkan med sociala företag kring samhällsutmaningar?
  • Vad behöver göras för att skapa förutsättningar för sociala företag att växa och verka i nära samarbete med det offentliga?

Vi kommer även att få ta del av lärande och inspirerande presentationer där ni får lyssna till politiker, tjänstemän och sociala företag som redan har kommit en bra bit på väg i sitt arbete.

Alla som deltar får ett eget exemplar av handboken.

Ett fullständigt program kommer innan sommaren.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Åsa Bengtsson
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!