Sociala företag - innovativt och framgångsrikt

Varmt välkommen till en digital spridningskonferens av handboken om kommuners och regioners samverkan med sociala företag.

För att lösa dagens och framtida samhällsutmaningar krävs nya arbetssätt och lösningar. Samverkan mellan kommuner, regioner och sociala företag är centralt för en god samhällsutveckling. Detta är en viktig del av SKR:s uppdrag där vi under många år sett arbetsintegrerade sociala företag i den lokala sammansättningen av arbetsmarknadsinsatser.

Nu ser SKR behovet av att bredda frågan till sociala företag i vidare mening. En bredare ansats ger större möjligheter att finna nya former för välfärdsproduktion. Sociala företag kan visa på nya möjligheter, nya lösningar och nya arbetsformer.

Anmäl dig

Alla som deltar får ett exemplar av handboken

Med utgångspunkt i regeringens strategi för sociala företag och med medel från Tillväxtverkets regeringsuppdrag har SKR tagit fram en handbok tillika inspirationsbok med syfte att främja kommuners och regioners samverkan med sociala företag. Alla som deltar kommer att få handboken skickad till sig i förväg – vid anmälan innan 10 sep, annars finns handboken som nedladdningsbar pdf på vår hemsida.

Under dagen kommer ni att tillsammans med era kollegor och nya kontakter få arbeta er igenom valda delar av handboken – en konferens och ett bokseminarium i ett.

  • Varför är det både nödvändigt och framgångsrikt för det offentliga att samverka med sociala företag för att möta samhällsutmaningar och bygga ett inkluderande och delaktigt samhälle?
  • Vad behöver göras för att skapa förutsättningar för sociala företag att växa och verka i nära samarbete med det offentliga?

Vi kommer även att få ta del av lärande och inspirerande presentationer där ni får lyssna till politiker, tjänstemän och sociala företag som redan har kommit en bra bit på väg i sitt arbete.

Program

8.00 - 8.30 Zoomrummet öppnar

Vi erbjuder morgonkaffe och mingel i mindre grupper

8.30 – 8.45 Inledning och välkommen

Per-Arne Andersson, avdelningschef för utbildning och arbetsmarknad SKR, och Mattias Jansson, avdelningschef för ekonomi och styrning SKR, inleder dagen.

Den nationella strategin för socialt företagande presenteras av Tim Brooks, avdelningschef företag på Tillväxtverket, som även redogör för myndighetens arbete kopplat till denna.

Videohälsning från näringsminister Ibrahim Baylan

9.00 – 10.00 Sociala företag – vad, varför och hur?

Anders Bro, utvecklingsledare Region Örebro län och skribent till handboken, ger oss en kunskapsöversikt över sociala företag.
Nationella aktörer och intermediärer som främjare av socialt entreprenörskap och socialt företagande.

Vinnova, Mötesplats Social Innovation och Sopact är tre aktörer som alla arbetar för att främja social innovation och socialt entreprenörskap. I en gemensam presentation berättar de om sitt arbete.

10.00 - 10.15 Rast Mingel och samtal i mindre grupper

10.15 – 11.15 Om vikten av politisk förankring och en hållbar samverkansstruktur

Lena Langlet, sektionschef demokrati och styrning SKR, inleder. Vi får ta del av lokala exempel på intern- och extern samverkanstruktur från Luleå kommun, Samarkand, Region Örebro län och Ronneby kommun

Reflektionspass i mindre grupper, 30 min

11.15 - 12.45 Lunch Möjlighet till lunchsällskap och samtal i mindre grupper

12.45 – 13.40 Hur skapa affärer med sociala företag?

Karin Peedu, upphandlingsstrateg SKR, inleder. Vi får ta del av lokala exempel på hur man kan skapa affärer med sociala företag av nyckelpersoner från Nordanstigs kommun, Söderhamns kommun och Social Trade.

Reflektionspass i mindre grupper, 20 min

14.00 -14.15 Ur en verksamhetsledares perspektiv

Dagen avslutas med ett samtal med verksamhetsledare för sociala företag kring de möjligheter som erbjuds när kommun och region samverkar med sociala företag

14.15 – 15.00 Mingel i breakoutrooms för dem som vill fortsätta samtalet kring dagens innehåll

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Åsa Bengtsson
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!