Snabba förändringar i långa processer

Konferensen är inställd.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Den digitala utvecklingen går snabbt. Smarta städer, e-handel, mobilitetstjänster och en framväxande delningsekonomi möjliggöra för nya lösningar kopplade till hållbart byggande och utveckling men utmanar också både rådande fysiska strukturer, lagstiftning och arbetssätt. Utmaningen för den kommunala planeringen handlar om att förstå och möta nya förutsättningar som både driver på och drivs av digitalisering. Men hur ser utvecklingen ut framöver – vad är troligt och önskvärt ur kommuners perspektiv? Och vad krävs av den fysiska planeringen?

Konferensens syfte är att med hjälp av inbjudna experter och erfarenhetsutbyte ge en första insikt i hur samhällets digitalisering påverkar översiktlig planering och samhällsbyggnadsuppdraget.

Preliminärt program

09.30–10.00

Samling med kaffe och smörgås

10.00–10.30

Introduktion till dagen

10.30–11.00

Energiförsörjning: Vad behövs ur energisynpunkt för att klara den digitala utvecklingen?

Expert: Lena Berglund, E.ON Sverige.

11.00–11.30

Data/5G: Varför talar alla om 5 G, och hur kan det förändra samhället?

Expert: Mikael Anneroth, Ericsson.

11.30–12.00

E-handeln: Hur förändras mobiliteten och logistiken i framtiden?

Expert: Lina Moritz, project DenCity/CLOSER.

12.00–13.00

Lunch

13.00–14.00

Workshop: Vad innebär trenderna för mig som planerare i min kommun/region?

Fördjupning i valda utvecklingstrender.

14.00–14.30

Samverkan kring autonoma fordon i Göteborgs stad

Expert: Monica Wincentson, samhällsplanerare, Göteborgs stad.

14.30–14.45

Fika

14.45–15.45

Workshop: Vilka är översiktsplanerarnas ”digitala knäckfrågor”?

15.45–16.00

Sammanfattning och avslutning

Informationsansvarig

  • Eva Hägglund
    Handläggare
  • Christina Thulin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!