SKR Kultur 2020 – Ställa om

Årets kulturkonferens kommer genomföras digitalt och tar utgångspunkt i kulturlivets förändrade förutsättningar och de erfarenheter som kommit till under våren och sommaren.

Anmäl dig

Under dagarna kopplar vi samman kulturens villkor, utmaningar och möjligheter med de globala målen i Agenda 2030 samt med arbetet för ökad jämlikhet och en stark demokratiutveckling med respekt för allas människors lika värde och rättigheter.

Anmälan och detaljerat program

Om programmet

Du kommer möta internationella gäster, höra förtroendevalda, tjänstepersoner, konstnärer och företrädare för civilsamhället samt ta del av forskning och omvärldsbevakning. Det kommer även finnas goda möjligheter att dela med sig av erfarenheter och utvecklingsarbete i kommuner och regioner.

Några av talarna under konferensen

 • Amanda Lind, Kultur- och demokratiminister
 • Andy Shallal, grundare och VD för Busboys and Poets, Washington DC
 • Carola Gunnarsson, 1:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Christer Nylander, ordförande för riksdagens kulturutskott
 • Lawen Redar, 3:e vice ordförande, riksdagens kulturutskott
 • Jenni Laiti, samisk artivist och klimataktivist samt verksam inom duodji
 • Barakat Ghebrehawariat, föreläsare, processledare och expertrådgivare
 • Laila Kildesgaard, direktör inom KL, kommunernes landsforening, Danmark
 • Arna Schram, direktör för kultur och turism, Reykjavik, Island
 • Anna-Karin Johansson, generalsekreterare för Svenska Unescorådet
 • Och många många fler.

Anmäl intresse att presentera ert arbete

I år erbjuder vi en digital piazza där vi besöker kommuners, regioners och andra aktörers mest spännande och lärorika arbete.
Under Piazzan kan du presentera verksamheter eller projekt som anknyter till konferensens tema. Vi är särskilt intresserade av lärorika exempel på omställning med anledning av pandemin, eller i ett större hållbarhetsarbete kopplat till de globala målen och där er kulturverksamhet spelar roll. Piazzan är också ett tillfälle där ni kan välja att diskutera en idé och process där ni vill få input och kloka tankar från kollegor.

Presentationerna kommer göras den 13 oktober. Sista inlämningsdag är den 8 september 2020.

Anmälan av piazzabidrag

Ställa om

I hela landet har kommuner och regioner en central roll för tillgången till kultur samt för möjligheten till delaktighet i kulturlivet. I ljuset av pandemin blir det tydligt vilken stor roll kulturen spelar i människors liv, samt hur sårbar strukturen för kulturlivet är. Det är ett av de områden som drabbats hårt men som också agerat snabbt för att bidra till människor i en tid av osäkerhet och social distansering.

Våren 2020 har inneburit nya erfarenheter, kreativa lösningar och nya arbetssätt. Vi ser fram mot två dagar där vi utbyter kunskaper och ger perspektiv på krisen kopplat till kulturlivets framtida förutsättningar.

Kultur- och fritidsområdets del i arbetet för hållbara, trygga och attraktiva samhällen är betydande. Under konferensen kommer vi därför koppla samman kulturens förutsättningar, utmaningar och möjligheter med de globala målen i Agenda 2030 samt med arbetet för ökad jämlikhet och en stark demokratiutveckling med respekt för allas människors lika värde och rättigheter.

Kulturkonferensen 2021

SKR:s Kulturkonferens 2020 var ursprungligen planerad att äga rum i Helsingborg. Under rådande förutsättningar har SKR tillsammans med värdarna Helsingborgs stad och Region Skåne valt att förlägga konferensen i Helsingborg hösten 2021 istället.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

 • Louise Andersson
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!