SKR Kultur 2020 – Ställa om

Årets kulturkonferens kommer genomföras digitalt och tar utgångspunkt i kulturlivets förändrade förutsättningar och de erfarenheter som kommit till under våren och sommaren. Under dagarna kopplar vi samman kulturens villkor, utmaningar och möjligheter med de globala målen i Agenda 2030 samt med arbetet för ökad jämlikhet och en stark demokratiutveckling med respekt för allas människors lika värde och rättigheter.

I hela landet har kommuner och regioner en central roll för tillgången till kultur samt för möjligheten till delaktighet i kulturlivet. I ljuset av pandemin blir det tydligt vilken stor roll kulturen spelar i människors liv, samt hur sårbar strukturen för kulturlivet är. Det är ett av de områden som drabbats hårt men som också agerat snabbt för att bidra till människor i en tid av osäkerhet och social distansering.

Om innehållet

Våren 2020 har inneburit nya erfarenheter, kreativa lösningar och nya arbetssätt. Vi ser fram mot två dagar där vi utbyter kunskaper och ger perspektiv på krisen kopplat till kulturlivets framtida förutsättningar.

Kultur- och fritidsområdets del i arbetet för hållbara, trygga och attraktiva samhällen är betydande. Under konferensen kommer vi därför koppla samman kulturens förutsättningar, utmaningar och möjligheter med de globala målen i Agenda 2030 samt med arbetet för ökad jämlikhet och en stark demokratiutveckling med respekt för allas människors lika värde och rättigheter.

Det kommer finnas goda möjligheter att dela med sig av erfarenheter och utvecklingsarbete i kommuner och regioner. Vi möts bland annat på en piazza där vi besöker kommuners, regioners och andra aktörers mest spännande och lärorika arbete. Precis som vanligt kommer du också få möta internationella gäster, höra förtroendevalda, tjänstepersoner, konstnärer och företrädare för civilsamhället samt ta del av forskning och omvärldsbevakning.

Mer information om program och anmälan publiceras efter sommaren.

Kulturkonferensen 2021

SKR:s Kulturkonferens 2020 var ursprungligen planerad att äga rum i Helsingborg. Under rådande förutsättningar har SKR tillsammans med värdarna Helsingborgs stad och Region Skåne valt att förlägga konferensen i Helsingborg hösten 2021 istället.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Louise Andersson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!