Skolriksdagen 2021 – Mötesplatsen för dig som styr och leder skolan

Är du politiker, ledande tjänsteperson eller rektor? Skolriksdagen är Sveriges största mötesplats för dig som leder och styr skolan.

Anmäl dig

SKR bjuder in till digital Skolriksdag den 26-27 april 2021. Vi går nu mot slutet av ett turbulent år som påverkat förutsättningarna för hela samhället, även för förskola, skola och vuxenutbildning. Mer än någonsin finns behov av att samlas och tillsammans diskutera angelägna frågor.

Innehåll

Konsekvenserna av pandemin kommer att ha en självklar plats i programmet, liksom områden som styrning och ledning, likvärdighet och kvalitet. Du kommer att kunna ta del av ny kunskap, spännande samtal och lärande exempel från förskola till vuxenutbildning.

Skolriksdag 2021

Precis som tidigare år är programmet delat under konferensens andra eftermiddag. För förtroendevalda arrangeras partigruppsmöten och för tjänstepersoner erbjuds seminarier. Skolriksdagen kommer att hållas öppen i två veckor efter konferensen. På så sätt kommer du som deltagare att ha möjlighet att ta del av alla seminarier.

Skolriksdagen är mötesplatsen för skolans ledare. SKR arrangerar konferensen vartannat år sedan 1989. Programmet består av både gemensamt program med föreläsningar och parallella seminarier.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Helena Bjelvenius
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!