#skolDigiguide: Likvärdig tillgång och användning

Webbinarieserien genomförs inom ramen för #skolDigiplan, den nationella handlingsplanen för digitalisering i skolväsendet

Anmäl dig

Innehåll

Information kring den nya överenskommelsen med staten gällande digitaliseringens möjligheter för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet. SPSM informerar om hur tillgängliga lärmiljöer utformas och ni får alla tillfälle att mötas i workshop gällande fokusområde 2 i nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet.

Programpunkter

 • Ny överenskommelse om skolväsendets digitalisering.
  Medverkande: Mikael Svensson och Annika Agélii Genlott, SKR
 • Specialpedagogiska skolmyndighetens stöd för att utforma tillgängliga lärmiljöer som möter barns och elevers rätt till en fungerande utbildning.
  Medverkande: Stefan Bonn, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Marcello Marrone berättar övergripande om färdplanen för det nationella införandet av digitala nationella prov. Under 2021 kommer testning av provtjänstens olika delar att genomföras med ett antal skolor.
  Medverkande: Marcello Marrone, projektledare för digitalisering av nationella prov på Skolverket
 • Workshop gällande fokusområde 2 utifrån frågeställningar i Skoldigiguide.
  Medverkande: Mikael Svensson och Annika Agélii Genlott, SKR

Mikael Svensson (SKR) modererar mötet.

Webbinarieserien genomförs inom ramen för #skolDigiplan, den nationella handlingsplanen för digitalisering i skolväsendet.

Några av de frågeställningar som vi kommer att diskutera under höstens webbinarier är:

 • Hur långt har landets huvudmän kommit?
 • Hur arbetar man som huvudman framgångsrikt för att nå målen i den nationella strategin?
 • Vilket stöd finns det för att arbeta strukturerat och strategiskt?
 • Vad innebär digital kompetens för alla och vad är nyckelfaktorer för att nå dit?
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

 • Annika Agélii Genlott
  Processledare
 • Mikael Svensson
  Programansvarig Utbildning och arbetsmarknad

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!