SKL:s förskolekonferens 2019: Attrahera, rekrytera och behåll rätt kompetens i förskolan

Förskolans strategiska kompetensförsörjning är en fråga för såväl rektorer och förvaltning som politisk ledning. Ämnen som tas upp är bland annat mer attraktiva barnskötar- och förskollärarroller, kompetenshöjning av outbildade medarbetare samt flexibla vägar till förskollärarexamen.

Anmäl dig

Program

Inskrivning och kaffe från kl. 08.30. Programmet startar 09.30. Moderator: Anders Fredriksson

Inledning

Caroline Olsson och Maria Caryll, SKL

Förskolans kompetensförsörjning – en nationell utblick

Anna Tornberg och Bodil Umegård, SKL

Förskolans kompetensförsörjning – inspiration från forskning och praktik

Christian Eidevald, Utvecklingschef för Göteborg stads förskolor och docent vid Göteborgs universitet

En förskoleorganisation med kvalitet, kompetens och likvärdighet i fokus

Emma Petersson, förskollärare, Anna Karlfeldt, rektor och Ana Maria Deliv, kvalitets- och myndighetschef på förskoleförvaltningen i Malmö stad

Så använder vi kompetensen klokt i förskolan

Annika Lovén Samuelsson, enhetschef för förskolan, och Jessica Fogelblad, rektor, Kungsbacka kommun. Annika Gabrielsson, verksamhetschef för förskolan, Hudiksvalls kommun

Likvärdig förskola – så skapar vi förutsättningar för förskolans kvalitet i hela kommunen

Zandra Ahkoila och Åsa Svahn, verksamhetschefer för förskolan i Örebro kommun och Elisabeth Englund, verksamhetschef för förskolan i Krokoms kommun

Så gör vi barnskötaryrket mer attraktivt

Ingela Söderholm, rektor och Tobias Skogsberg, barnskötare, Luleå kommun och Kent Roslund, verksamhetsutvecklare, Halmstad kommun. Johan Pellberg, Skolverket

Hur får vi fler vägar till förskollärarexamen, paneldiskussion

Anders J Persson, Lärarutbildningen på Södertörns högskola och vice ordförande i Lärarutbildningskonventet, Kenneth Handberg, vice ordförande i SKL:s beredning för utbildningsfrågor, Roza Güclü Hedin (s), riksdagens utbildningsutskott, Maria Stockhaus (m), riksdagens utbildningsutskott.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare
  • Anna Tornberg
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!