Skandinaviskt erfarenhetsutbyte om socialtjänstens digitalisering

Vad kan Sverige, Norge och Danmark lära oss av varandra på de olika nivåerna och hur kan vi tillsammans komma framåt med digitalisering av socialtjänsten?

Anmäl dig

Genom Vision e-hälsa 2025 bjuder parterna, Sveriges regering och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), in till ett unikt tillfälle med fokus på kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte om socialtjänstens digitalisering.

Om sändningen

Webblänk kommer att skickas ut cirka en vecka innan konferensen och den kan även användas för att se sändningen i efterhand ( textad på svenska).

Dagen kommer att hållas på våra skandinaviska språk och ni har möjlighet att ställa frågor och komma med reflektioner via chatten.

Sändningspaus kl. 14.30 - 15:45

Innehåll

Socialtjänsten är en viktig del i vårt välfärdssamhällen och är en central del av kommunernas kärnverksamhet. För en fortsatt god kvalitet samt att möta individers framtida behov behöver vi nyttja digitaliseringen möjligheter.

Coronapandemin har utmanat välfärdssamhället samtidigt som vi ser att det har lett till en snabb omställning till mer digitala arbetssätt. Under dagen kommer vi att få höra representanter från kommuner, staten och myndigheter berätta om digitaliseringsutvecklingen inom socialtjänsten i de olika länderna. Fokusområden för dagen är samverkan, resurseffektiva och nya arbetssätt samt informationssäkerhet och innovation.

Moderatorer är Åsa Furén-Thulin, sektionschef på SKR och Tony Malmborg, enhetschef på Socialdepartementet, som kommer att leda oss genom programmet hela dagen.

Program

09:00 - 09:40

Välkomna!

Åsa Furén-Thulin, sektionschef SKR, och Tony Malmborg, enhetschef Socialdepartementet.

Inledning till dagen

Maja Fjaestad, statssekreterare Socialdepartementet och Fredrik Lennartsson, avdelningsdirektör SKR.

Sveriges vision om e-hälsa 2025 och strategi för digitalisering

Marie Morell, Region Östergötland och Linda Larsson, Karlstad kommun, politiker och representanter i styrgruppen för vision e-hälsa 2025. Arion Chryssafis, ordförande i SKR:s beredning för socialpolitik och individomsorg.

09:40 - 09:50

Paus

09:50 - 10:40

Den digitala omställningen inom socialtjänsten

Områden där de största digitala omställningarna har skett för socialtjänstens verksamheter presenteras av de olika länderna. Om och på vilket sätt har utvecklingen påverkats av coronapandemin? Samtal och inspel från deltagarna via webben. Marta Nannskog, projektledare SKR, Asbjørn Finstad Avdelingsdirektør KS och Lars Hulbæk Direktør MedCom.

10.40 - 10:50

Paus

10:50 - 11:40

Samverkan på olika nivåer för en digital utveckling

Digitalisering kräver kraftsamling, men hur ser det idag när det gäller samverkan, ansvarsfördelning och organisation mellan kommuner, myndigheter och staten när det gäller socialtjänstens digitalisering? Samtal och inspel från deltagarna via webben. Patrik Sundström, CDO SKR, Terje Wistner, Avdelingsdirektør KS, Karl Stener Vestli fungerende direktør Direktoratet for eHelse, Søren Frederik Bregenov-Beyer, Chefkonsulent KL.

11:40 - 12:40

Lunch

12:40 - 13:30

Lagstiftning och informationssäkerhet

Hur arbetar respektive land med gemensamma utmaningar mellan kommun, myndighet och stat gällande lagstiftning och informationssäkerhet? Har pandemin påverkat dessa frågor? Medverkade länder berättar också om hur arbetet med innovation ser ut för att driva på utvecklingen, exempel på nya affärsmodeller, forskning, testmiljöer och gemensamma upphandlingar. Samtal och inspel från deltagarna via webben. Anna Eriksson generaldirektör DIGG, Jimmy Järvenpää Ämnesråd rättssekretariatet Socialdepartamentet, Annica Blomsten Chief Digital Officer Norrtälje kommun, Sverre Engelschion Fagdirektör, Helse- og omsorgsdepartementet, Beth Tranberg Programleder i KL's Center for Digitalisering og Teknologi KL.

13:30 - 13:40

Paus

13:40 - 14:30

Panel och frågestund

Panelsamtal mellan Maja Fjaestad, Statssekreterare på Socialdepartementet i Sverige, Maria Jahrmann Bjerke, Statssekreterare på Helse- og omsorgs-departementet i Norge och Signe Maria Christensen, Avdelningschef på Social- og Indenrigsministeriet i Danmark.

Andra representanter från länderna svara sen på tittarnas frågor.

14:30 - 15.45

Sändningspaus (gruppdiskussioner som ej webbsänds)

15:45 - 16:00

Avslut och nästa steg

Maja Fjaestad, statssekreterare Socialdepartementet och Fredrik Lennartsson, avdelningsdirektör SKR, sammanfattar dagen och redogör för samverkan framåt. Denna del kommer att webbsändas i efterhand.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Marta Nannskog
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!