Skadligt bruk, missbruk och beroende i Sverige

En webbsänd kunskapshöjande dag om skadligt bruk, missbruk och beroende. Hur ser situationen ut i Sverige idag? Har vi den högsta narkotikadödligheten i världen?

Anmäl dig

Om sändningen

Sändningen kan ses till den 10 juni 2021.

Innehåll

Drogpolitik är en laddad fråga. Skuld och skam är ofta kopplad till missbruk som idag, alltmer börjar ses som en sjukdom. Björn Johnsson, professor från Malmö ger oss en bild av den svenska narkotikapolitikens utveckling, från 1960-talet till idag. Sverige har enligt de senaste rapporterna den högsta narkotikadödligheten i Europa. Stämmer detta och vad ligger i så fall bakom? Mimmi Eriksson Tinghög, utredare, Folkhälsomyndigheten reder ut begreppen. Från Malmö kommer representanter från Assertive Community Treatment (ACT), en samhällsbaserad integrerad behandling som på individnivå möter målgruppen med allra störst problem. Charlotta Rehnman Wigstad, direktör på CAN ger oss en dagsfärsk bild av hur bruket av alkohol och narkotika ut i Sverige idag. Mikael Malm och Zophia Mellgren, båda samordnare på SKR, modererar dagen.

Program

10.00-10.10

Välkomna och introduktion till dagen

Zophia Mellgren och Mikael Malm, båda samordnare på SKR, introducerar dagen och berättar om arbetat med SKR:s handlingsplan mot missbruk och beroende för åldersgruppen 13-29.

10.10-10.40

Den svenska narkotikapolitiken från 1960-talet till idag

Narkotikapolitik är en flitigt debatterad fråga. Hur har narkotikapolitiken sett ut i Sverige, historiskt över tid? Björn Johnson, professor i socialt arbete vid Malmö universitet, ger oss en bild av den svenska utvecklingen från 1960-talet till idag. Fokus ligger på den svenska narkotikapolitiska modell som växte fram under 1980-talet och som sen i viktiga avseenden (vård- och skadebegränsning, medikalisering) varit under förändring de senaste decennierna.

10.40-10.50

Paus

10.50-11.10

Sverige i topp i narkotikadödlighet i Europa. Hur ser det egentligen ut?

Sverige har enligt de senaste rapporterna den högsta narkotikadödligheten i Europa. Stämmer detta och vad ligger i så fall bakom? Mimmi Eriksson Tinghög, utredare, Folkhälsomyndigheten.

11.10-11.30

Läget i Sverige

Hur ser bruket av alkohol och narkotika ut i Sverige idag och har ungdomars attityder till narkotika förändrats över tid? Vi har gjort olika i världen, ändå ser trenderna lika ut. Charlotta Rehnman Wigstad, direktör på CAN.

11.30-11.40

Paus

11.40-12.10

Missbruk och beroende utifrån ett biopsykosocialt perspektiv

Riskbruk, missbruk, skadligt bruk, beroende och samsjuklighet .

12.10- 13.10

Lunch

13.10-13.30

God samverkan i komplexa situationer. Hur lyckas vi?

Personer med missbruk och beroendeproblem har ofta behov av stöd från flera huvudmän och dessutom olika former av stöd, vilket kan vara en utmaning samarbete och samverkan. Hur skapar vi en sammanhållen och personcentrerad vård och omsorg? Mikael Malm och Zophia Mellgren, båda samordnare på SKR.

13.30-14.00

Mariamottagningarna och Livsstilsmottagningarna

Integrerade mottagningarna. Linneuniversitetet som har tittat på Mariamottagningarna. Hur går det för dem? Hittar vi flickorna? Mikael Dahlberg

14.00-14.45

ACT-team runt de mest störst utmaningar

Assertive Community Treatment (ACT), en samhällsbaserad integrerad behandling som på individnivå möter målgruppen med allra störst problem. Tanken är att man vid komplexa behov ska arbeta integrerat så att behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst ska tillgodoses samtidigt. Man jobbar med ett fåtal personer och bygger ett team runt personen. ACT har visat sig fungera väl för vissa grupper i vissa miljöer. Hur ser utmaningarna ut? Samtal med Hanno Katoaka, ACT i Göteborg och Anna Helleskog enhetschef och Anders Evaldsson, missbruksspecialist båda från ACT i Malmö samt Susann Lindberg och Ann-Charlotte Christiansen från ACT i Kalix.

14.45-15.00

Paus

15.00-15.30

Skademinimering – viktiga insatser för att rädda liv och bättre hälsa

Insatser som sprututbyte, behandling av Hepatit C – förebyggande av smittspridning Naloxon, LARO. Lina Pastorek, samordnare Socialstyrelsen.

15.30-16.00

En bra och sammanhållen vård

Reflekterande samtal med några förtroendevalda. Hur uppnår vi en bra och sammanhållen vård? Sofia Nilsson, riksdagsledamot (C), Karin Rågsjö (V) riksdagsledamot socialutskottet, Dag Larsson (S) riksdagsledamot socialutskottet och Arion Chryssafis (M) Beredningen för socialpolitik och individomsorg, SKR.

16.00

Avslut

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!