Sexuella övergrepp på barn och unga

Socialtjänsten har en svår uppgift i mötet med barn och unga som utsatts för sexuella övergrepp. Hur ska man tala med barn och unga vid misstanke om övergrepp? Hur ska processerna kring barnen se ut, och vilken hjälp finns att få för de som utsatts?

Anmäl dig

Innehåll

Sexuella övergrepp är omgärdade av skuld och skam. Det är ett laddat område som väcker starka känslor – även hos professioner som arbetar med frågan. Att det även är svårt för utsatta att berätta visar statistik från BRÅ som pekar på att bara 2 av 10 sexualbrott anmäls. Studier visar att det är ännu svårare för barn än för vuxna.

Övergrepp mot barn på nätet ökar enligt polisen. Socialtjänsten har en svår uppgift i mötet med barn och unga. Hur ska man tala med barn och unga vid misstanke om övergrepp? Hur ska processerna kring barnen se ut, och vilken hjälp finns att få för de som utsatts? Under en webbsänd heldag får vi veta vad forskningen säger, hur olika aktörer arbetar praktiskt och hur socialtjänsten kan agera för barnens bästa. Marta Nannskog och Mikael Mattsson Flink, båda handläggare på SKR, modererar.

Program

09.30–09.45

Inledning

Marta Nannskog och Mikael Mattsson Flink, handläggare på SKR, introducerar temat och dagen.

09.45–10.15

Barnafrid om sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp mot barn – vad vet vi? Fakta, prevention och behandlingsmetoder. Maria Schillaci, leg psykolog och programchef och Poa Samuelberg, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, Barnafrid.

10.15–10.30

Paus

10.30–11.30

Barnahus Stockholm

Hur blir det för ett barn som misstänks ha utsatts för övergrepp när de kommer till Barnahus Stockholm? Hör om hela kedjan från polisens samtal med barnet, läkarundersökning, BUP, samtal med föräldrar och stödinsatser. Vad är viktigt för att det ska bli så bra som möjligt för barnet?

11:30–12:00

BUP Elefanten

Traumamottagning Elefanten BUP är Region Östergötlands enhet för behandling efter fysiska och sexuella övergrepp i barn- och ungdomsåren, samt då ett barn har ett sexuellt utagerande. De tar emot barn och ungdomar upp till 18 år samt deras familjer och erbjuder bedömning, traumafokuserad behandling, telefonrådgivning och krissamtal. Jaana Salo, enhetschef Traumamottagning Elefanten i Östergötland och Pia Enderby, legitimerad psykolog/legitimerad psykoterapeut.

12.00–13.00

Lunchpaus

13.00–13.30

Barnafrid om nätövergrepp i Sverige idag

Sexuella övergrepp mot barn på nätet - ett ganska nytt fenomen. Hur har utvecklingen sett ut? Maria Schillaci, leg psykolog och programchef och Poa Samuelberg, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi Barnafrid, redogör för forskningsläget.

13.30–14.00

Noas nationella IT-brottscentrums arbete med nätövergrepp

Hur utreder polisen internetrelaterade sexuella övergrepp på barn och vad ser de för utveckling på området? Nationella Operativa Avdelningen, Noas nationella IT-brottscentrum. Björn Sellström, kommissarie på NOA och processledare för internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn (ISÖB).

14.00–14.10

Paus

14.10–14.30

ECPAT Sverige

ECPAT Sverige startade i mars 2020 en stödlinje via mejl och telefon för barn och unga upp till 18 år för hjälp och råd om sexuella kränkningar, hot och övergrepp. Tillsammans med Hotline (webbaserad anmälningssida för misstänkt sexuell exploatering) utgör ECPAT Stödlinje kärnan i ECPATs arbete. Sedan starten har ECPAT kommit i kontakt med ett hundratal barn. Sophie Josephson, Senior barnrättsrådgivare och projektledare för ECPAT Stödlinje, berättar om verksamheten och vad barnen som kontaktar ECPAT vill ha hjälp med.

14.30–15.00

Ung Utsatt

Ungdomsmottagningen i Göteborg berättar om sin verksamhet, Ung Utsatt, som ger stöd och behandling, individuellt och i grupp till personer utsatta för sexuella övergrepp. Jennie Isakzon, Samordnare och behandlare Ung Utsatt i Göteborg.

15.00–15.10

Paus

15.10–15.55

De som utsätter andra för sexuella övergrepp och de som utsätts för sexuella övergrepp

Att uppmärksamma barn och unga som uppvisar sexuella problembeteenden kan ses som ett preventivt arbete med flera syften. Dels att tidigt sätta in rätt insatser och stöd och hjälpa omgivningen att upprätta skydd så att övergreppsbeteenden inte kan återupprepas, men också̊ för att säkerställa att dessa barn och unga inte växer upp och blir vuxna förövare. Ulla Thorslund, legitimerad psykolog och handledare med 20 års erfarenhet av kliniskt arbete med unga sexualförövare.

15.55–16.00

Avslut

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!