Seminarium om semesterplanering - för arbetstagare anställda på HÖK/AB

Seminariet syftar till en översiktlig genomgång av möjlig planering och uppföljning i syfte att skapa en semesterplanering som både möter verksamhetens behov av bemanning och arbetstagares behov av semester.

Anmäl dig

Innehåll

Seminariet syftar till en översiktlig genomgång av möjlig planering och uppföljning i syfte att skapa en semesterplanering som både möter verksamhetens behov av bemanning och arbetstagares behov av semester. Utifrån en 12-månadersplanering går vi igenom olika möjliga aktiviteter samt berör relevanta delar i semesterlagen och bestämmelser i AB. Detta är främst ett seminarium med huvudsakligt fokus på förutsättningar för semesterplanering, inte på lag och avtal.

Seminariet syftar också till diskussion och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna vilket bland annat sker genom gruppövningar. Beräkning av semesterdagar, ersättningar och liknande frågeställningar kommer inte tas upp under seminariet.

Vi kommer gemensamt att reflektera över vilka förberedelser och vilken uppföljning arbetsgivaren kan göra för att inom ramen för lag och avtal tillgodose både verksamhetens behov och arbetstagares semesterönskemål.

Information

Vi ber er notera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till seminariet sker utifrån tidpunkt för anmälan och att två deltagare från varje organisation är välkomna.

Varje anmäld plats är avsedd för en deltagare. Skulle platser finnas kvar efter sista anmälningsdatum kan möjlighet att anmäla fler finnas.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in seminariet vid för få anmälningar.

Er seminarieanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen till SKR Konferens.

Föreläsare

Föreläsare är förhandlare från förhandlingssektionen på avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Regioner.


Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Ann-Sophie Nykrans Svedhem
    Förhandlare
  • Carola Lundberg
    Förhandlare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!