Samverkan med sociala företag - för innovativa och framgångsrika välfärdslösningar

Varmt välkommen till spridningskonferensen där handboken om kommuners och regioners samverkan med sociala företag presenteras.

Anmäl dig
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Med utgångspunkt i regeringens strategi för sociala företag och med medel från Tillväxtverkets regeringsuppdrag har SKR tagit fram en handbok tillika inspirationsbok med syfte att främja kommuners och regioners samverkan med sociala företag.

Under dagen kommer vi tillsammans med nyckelpersoner i ämnet föra en dialog kring nedanstående frågor:

  • Varför är det både nödvändigt och framgångsrikt för det offentliga att samverka med sociala företag?
  • Hur kommer det sig att kommuner och regioner i Sverige ligger långt efter övriga Europa när det gäller samverkan med sociala företag kring samhällsutmaningar?
  • Vad behöver vi göra för att för att lokalt skapa förutsättningar för samverkan med sociala företag?

Vi kommer även att få ta del av en mängd lärande och inspirerande presentationer där vi får lyssna till politiker, tjänstepersoner och sociala företag som redan har kommit en bra bit på väg i sitt arbete.

Ni som deltar på plats får ett eget exemplar av handboken.

Fullständigt program presenteras innan sommaren.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Åsa Bengtsson
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!