Samsjuklighet och komplexa behov inom socialpsykiatrin - hur ger vi det bästa stödet?

Kunskapshöjande dag runt det socialpsykiatriska arbetet. Dagen innehåller en genomgång av det aktuella kunskapsläget kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och samsjuklighet utifrån olika perspektiv. 

Anmäl dig

Sändningen kommer att finnas tillgänglig till och med den 17 augusti 2021.

Innehåll

Hur kan vi på bästa sätt stödja individer med psykisk ohälsa, funktionsnedsättning och missbruk? En sammanhängande vård och omsorg som sätter individers behov i centrum kräver en helhetssyn utifrån såväl psykiska, fysiska och sociala behov. Socialpsykiatrin utgör en av flera viktiga pusselbitar i detta.

Dagen innehåller en genomgång av det aktuella kunskapsläget kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och samsjuklighet utifrån olika perspektiv. Frågor kring komplexa ärenden, samverkan och delaktighet kommer att belysas.

Det blir föreläsningar av bland annat Camilla Carpholt, doktorand socialt arbete, Umeå universitet/ FoU Kommunför­bundet Västernorrland och Lotta Borg Skoglund, överläkare och specialist i allmänmedicin och psykiatri, lektor vid Uppsala universitet och forskare på Karolinska Institutet.

Program

Program för dagen kommer inom kort.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Niklas Eriksson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!