Revisionsdialog 2020, webbseminarium tillfälle 1

Temat på höstens konferens är revisorernas kommunikation, dialog mellan revisionen och de som granskas samt hur kommuners och regioners ekonomi påverkats av Coronapandemin.

Anmäl dig

SKR sänder konferensen live från våra lokaler. Möjlighet till frågor i chat finns under hela sändningen.

Programinnehåll

Del 1: Inledning

  • Hur har revisionen påverkats av Coronapandemin?
  • Hur kan vi tänka framgent kring arbetssätt, granskning och ansvarsutkrävande?

Anna Eklöf och Lotta Ricklander, SKR

Del 2:Kommunikation och dialog

Revisionens kommunikation – hur kommunicerar revisionen via hemsidan, i skrivelser och rapporter?

Kommunikationsexperten Nina Wiklander berättar om hur kommunikation kan göras på ett tydligt och enkelt sätt via olika kanaler.

Revisionens dialog med nämnder och styrelser

SKR har genomfört en undersökning av samspelet mellan revisionen och fullmäktige, förvaltning, nämnder och styrelser. Resultatet visar att en nyckel för gott samspel är en väl fungerande dialog. Vi presenterar resultatet av undersökningen och diskuterar hur dialogen kan utvecklas.

Anna Eklöf och Lotta Ricklander, SKR

Del 3: Ekonomi

Hur har Corona påverkat kommuners och regioners ekonomi?

Annika Wallenskog, chefsekonom SKR berättar om SKR:s senaste ekonomirapport

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Anna Eklöf
    Handläggare
  • Lotta Ricklander
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!