Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv - save the date

Hösten 2020 erbjuder SKR ett digitalt och interaktivt temaseminarium kring diskrimineringslagen och diskriminering i arbetslivet.

Mer information som målgrupp, pris och klockslag samt anmälningsdatum kommer under augusti.

Innehåll

Kursen ska förmedla kunskap i frågor om arbetsgivarens ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning, skyldigheter och möjligheter vid rehabilitering, lagstiftning och kollektivavtal samt förutsättningar för ett eventuellt avslut av anställning efter fullgjord rehabilitering.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Katarina Bergström
    Arbetsrättsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!