Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv

SKR och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation behandlar under denna heldagsutbildning frågor i samband med rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv.

Anmäl dig

Innehåll

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation behandlar under denna heldagsutbildning frågor i samband med rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv.

Syftet med kursen är att förmedla kunskap i frågor om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter vid rehabilitering.

  • Lagstiftning och kollektivavtal som aktualiseras vid rehabilitering, bland annat var regleras rehabilitering och
    vilka är parterna?
  • Arbetsgivarens ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning samt förutsättningar för ett eventuellt avslut av
    anställning efter fullgjord rehabilitering.
  • Funktionsnedsättning, sjukdom, diskriminering – hur hänger det ihop?

Föreläsare

Katarina Bergström och Helene Evers, båda arbetsrättsjurister, Sveriges Kommuner och Regioner, avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Information

Länk och mer teknisk information och länkar till kursmaterial kommer skickas ut närmare kurstillfället.

Utbildningen är mellan kl 09.00-16.00 inkl pauser.

Maxantal är 75 deltagare och antagning till kursen sker i turordning. Antal personer från samma arbetsgivare kan komma att begränsas. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar

Din kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Katarina Bergström
    Arbetsrättsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!