Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv

SKL och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation behandlar under två dagar frågor i samband med rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Kursen ska förmedla kunskap i frågor om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter vid rehabilitering.

Anmäl dig

Innehåll

Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation behandlar under två dagar frågor i samband med rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Syftet med kursen är att förmedla kunskap i frågor om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter vid rehabilitering.
Kursen tar även upp aktuell omvärldsbevakning.

  • Lagstiftning och kollektivavtal som aktualiseras vid rehabilitering, bland annat var regleras rehabilitering och vilka är parterna?
  • Ersättningar enligt sjuklönelagen, socialförsäkringsbalken och kollektivavtal.
  • Arbetsgivarens ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning samt förutsättningar för ett eventuellt avslut av anställning efter fullgjord rehabilitering.
  • Funktionsnedsättning, sjukdom, diskriminering – hur hänger det ihop?

Kursen består i huvudsak av föreläsningar med inslag av grupparbeten med diskussioner utifrån typfall.

Föreläsare

Helene Evers, arbetsrättsjurist och Carina Rajala, förhandlare samt Katarina Bergström, konsult med lång erfarenhet av området. Föreläsare kommer från Sveriges Kommuner och Landsting, avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Information

Samlingskaffe serveras från kl 09.00.

Observera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till kursen sker i turordning. Antal personer från samma arbetsgivare kan komma att begränsas. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar.

Din kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person.
Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen.

Vid eventuella önskemål om logi i samband med kursen, bokar och betalar deltagaren
detta själv.

Kursmaterial

SKL erbjuder digitalt kursmaterial. Bekräftade deltagare får tillgång till detta material ca 1 vecka innan kursstart.

Utskrift av materialet väljer deltagare själva men det är inget krav vid utbildningstillfället.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Helene Evers
    Arbetsrättsjurist
  • Carina Rajala
    Förhandlare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!