Regional utveckling 2020

SKR arrangerar tillsammans med SCB och Tillväxtverket den årliga konferensen Regional utveckling. Årets tema är näringsliv och hållbarhet.

Anmäl dig

Regionerna utvecklas ständigt utifrån händelser i omvärlden och som ett resultat av egna insatser. En del i utvecklings- och tillväxtarbetet är att fånga upp och skapa nulägesbilder över det hur det ser ut, lokalt, regionalt och nationellt och ibland i jämförelse internationellt till exempel med anda länder inom Norden eller EU. Dessa bilder kan göras med hjälp av statistik, fakta och analyser.

Vi kommer att presentera aktuell relevant fakta och statistik som kan inspirera oss i analysarbetet och intressebevakning. Dagen avslutar vi i vanlig ordning med ett mingel för er som vill fortsätta samtalet kring dagens inspel med kollegor och/eller planera framtida samarbeten.

Färdigt program publiceras i början av 2020.

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

  • Helena Gidlöf
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!