Projekt IMprove och utvecklingen av gymnasieskolans introduktionsprogram

Webbsändningen lyfter erfarenheter från första året i SKR:s projekt IMprove och har ett särskilt fokus på organisationsutveckling och plan för utveckling.

SKR leder sedan 2019 projektet IMprove. Målet för projektet är att ta fram en modell som kan utveckla gymnasieskolans introduktionsprogram så att unga som har kommit sent in i det svenska skolsystemet kommer vidare i sina studier eller i arbete. Projektet pågår till 2022 och medfinansieras av Europeiska Socialfonden.

Program

SKR om gymnasieskolans introduktionsprogram och ESF-projektet IMprove

Maria Caryll, sektionschef för utbildningssektionen, SKR.

Utveckling av introduktionsprogram för unga som kommit sent in i det svenska skolsystemet

Anna Liljeström, vetenskapligt stöd IMprove.

Uppföljning av IMproves första projektår

Christina Ehneström, extern utvärderare IMprove, VETA Advisor.

Vikten av att arbeta med målgruppsanalys och horisontella principer

Birgitta Andersson, handläggare, SKR.

Skolverkets arbete med att stödja huvudmän att utveckla gymnasieskolans introduktionsprogram

Luisella Galina Hammar och Camilla Holmberg, undervisningsråd, Skolverket.
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Carolin Sundberg
    Utredare
  • Sanna Rosén
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!