PBL-taxa för bygglov och anmälan

Webbsänd konferens för nya användare om SKR:s underlag för taxekonstruktion.

Anmäl dig

En välfungerande taxa är en viktig del av kommunens finansiering av bygglovsverksamheten. Att upprätta en taxa är ett kommunalt ansvar, och som hjälp med det arbetet ger Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ut underlag för taxekonstruktion. Sedan 2014 finns ett nytt underlag för konstruktion av PBL-taxa som uppdateras löpande. Syftet med det nya underlaget är att få en transparent, lättarbetad och lättkommunicerad taxa.

SKR bjuder nu in till en webbsänd halvdagskonferens om taxeunderlaget för dig som inte sedan tidigare använder det. Konferensen fokuserar på området bygglov och anmälan. Vi riktar oss till dig som är bygglovschef eller på annat sätt ansvarig för PBL-taxan avseende lov och anmälan i din kommun.

Välkommen!

Program

Under konferensen kommer vi att gå igenom följande frågor.

 • Juridiska utgångspunkter för taxan.
 • Taxeunderlagets uppbyggnad avseende lov, anmälan m m.
 • Ärendetyper och genomsnittlig kostnad, viktiga begrepp i taxeuppbyggnaden.
 • Taxebestämmelser och taxetabeller.
 • Arbetsgången för att bygga upp en ny taxa.
 • Vad säger kommuner som redan använt taxeunderlaget?
 • Tid för frågor via chatt under dagen.
Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Frågor om anmälan

Informationsansvarig

 • Kristina Isacsson
  Expert planering och byggande
 • Love Edenborg
  Expert planering och byggande

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!