Öppet forum, kunskapsstyrning (nr 7 2019) - standardiserade vårdförlopp

Öppet forum är ett sätt inom regionernas system för kunskapsstyrning att dela erfarenheter och lära av varandra i dessa kunskapsstyrningsfrågor. Formen är webbsändningar med livechatt.

Öppet forum handlade denna gång om standardiserade vårdförlopp. De medverkande berättade bland annat om nuläget med vårdförloppen, hur den nationella arbetsgruppen för vårdförloppet inom reumatoid artrit har lagt upp sitt arbete, samt uppföljning av vårförlopp. Vidare resonerar panelen kring hur vårdförloppet kan skapa nytta.

Medverkande: Cecilia Carlens, ordförande i den nationella arbetsgruppen som tar fram ett vårdförlopp inom reumatoid artrit, Christina Holmström, processledare för arbetet med vårdförlopp, Nationell stödfunktion vid SKR samt Fredrik Westander, Nationell samverkansgrupp uppföljning och analys, SKR.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Selma Wolofsky
    Kommunikatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!